TÉMA: vyziva

Potravinárstvo 08-07-2015

Budú riešením potravinovej krízy vo svete funkčné potraviny?

Takmer 11 % svetovej populácie trpí chronickým hladom a podvýživou. O tom, akú úlohu môže pri ich stravovaní zohrať fortifikácia potravín, debatovali na výstave Expo v Miláne poprední svetoví odborníci.
Poľnohospodárstvo 20-03-2014

Globálny obchod narúšajú GM potraviny

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhalila bezmála 200 prípadov kontaminácie potravín geneticky modifikovanými organizmami. Špecializovaná agentúra OSN predstaví svoju štúdiu venovanú GMO tento týždeň v Ríme.
Obehová ekonomika 17-10-2013

Každý Európan ročne vyhodí v priemere 180 kíl potravín

EÚ sa do roku 2020 zaviazala znížiť plytvanie potravinami na polovicu. V Únii sa zbytočne vyhodí až 90 miliónov ton potravín ročne, celosvetovo ide o tretinu vyprodukovaného jedla. Ohrozuje sa tým potravinová bezpečnosť, zbytočne sa mrhá prírodnými zdrojmi a energiou a zvyšujú sa emisie skleníkových plynov.
Slovensko v EP 06-09-2007

EP: Úspory by mali ísť späť mliekárom

Na posúdenie Parlamentu čakala tento týždeň aj tzv. „minireforma“ Komisie na podporu trhu s mliečnymi výrobkami, ktorá má okrem iného prispieť k zdravšej výžive obyvateľstva, najmä školákov. EP vypracoval a v stredu aj prijal konzultačnú správu.
Sociálna politika 01-02-2007

V EÚ je 5 miliónov obéznych detí

Správa EP upozorňuje na nárast obezity v EÚ, nadváhou trpí už 27 % mužov a 38 % žien, obéznych je viac než 5 miliónov detí v EÚ–25.
Zdravotníctvo 09-11-2006

Nezdravá strava musí preč z lotyšských škôl

Prvá krajina EÚ zakázala predaj sladených nápojov, cukroviniek a zemiakových lupienkov na školách.
Vonkajšie vzťahy 26-06-2006

Obezita: chýba osobná zodpovednosť

Vedci by radi vniesli do diskusie o obezite trochu “zdravého rozumu”: nie je potrebné démonizovať cukor či akúkoľvek inú potravinu ako príčinu obezity - problémom zostáva nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie.
Zdravotníctvo 22-06-2006

Brusel si umýva ruky nad potravinárskym priemyslom

Európska komisia nepovažuje európsku legislatívu za liek na európsku epidémiu obezity napriek tvrdeniam vedcov, že priemysel nedodržiava dobrovoľne dané sľuby kvôli vysokému predaju nezdravých potravín.
Zdravotníctvo 07-06-2006

Zlá výživa nie je jedinou príčinou obezity

Podľa účastníkov výročnej konferencie o obezite sa príliš veľa pozornosti venuje príjmu potravy a príliš málo významu fyzickej aktivity.
Vonkajšie vzťahy 16-05-2006

Vzdelávaním spotrebiteľov proti obezite

Obe strany Atlantiku sa zhodli na tom, že boj proti epidémii obezity začína vzdelávaním spotrebiteľov, aby sa informovane rozhodovali.