TÉMA: vyzvy

Veda a inovácie 23-02-2005

Jak podpořit konkurenceschopnost EU?

Autor hodnotí pokus Európskej komisie zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom revízie Lisabonskej stratégie.
Veda a inovácie 22-02-2005

Lisabonská stratégia a noví členovia Únie

Bývalý český eurokomisár Pavel Telička v analýze hodnotí, ako nové členské krajiny EÚ pristupujú k výzvam cieľov Lisabonskej stratégie. Tvrdí, že zatiaľ čo východné členské štáty sa do Lisabonského procesu zapojili v neskoršej fáze, ich skúsenosti s implementáciu zložitých reforiem by mohli byť prínosom pre celú úniu pri dosahovaní jej ašpirácií do roku 2010.
Regionálny rozvoj 07-09-2004

Programy Európskej únie – nové výzvy

Tento prehľad sumarizuje výzvy na podávanie projektov z oblasti kultúry, médií, vzdelávania, z oblasti nových technológií a spravodlivosti, ľudských práv, ako aj výskumu a vývoja a zdravia.

Tímové výzvy

Táto analýza sa zaoberá najjednoduchším a najpraktickejším spôsobom, ako začleniť zamestnancov do pracovného kolektívu-prostredníctvom tímových výziev.