TÉMA: vzacne zeminy

Obehová ekonomika 07-09-2020

Dopyt po cenných surovinách prudko rastie, Komisia navrhuje ťažiť v Európe

Európska komisia predstavila vo štvrtok akčný plán pre kritické suroviny. Predpokladá v ňom, že európske ambície v oblasti klímy a digitalizácie povedú k prudkému zvýšeniu dopytu po kritických surovinách. Riešením má byť zníženie závislosti na ich dovoze, rozvoj ťažby v Európe a efektívnejšia recyklácia.
Obehová ekonomika 13-10-2011

UNEP: EÚ mrhá 99 percentami svojich high-tech kovov

Podľa Ernsta Ulricha von Weizsäckera Európa nemôže obviňovať Čínu z toho, že obmedzuje export svojich vzácnych zemín, keď sami recyklujeme menej ako 1 % kovov potrebných pre high-tech technológie.
Veda a inovácie 16-09-2011

EP: Únia by mala mať väčší vplyv v oblasti surovín

Podľa europoslancov by si Európska únia mala vytvoriť zvláštne rozhodovacie mechanizmy v oblasti surovinovej politiky a koordinovať tieto politiky členských štátov.
Podnikanie 20-07-2011

Rusko ponúka Nemecku viac plynu a vzácnych zemín

Rusko ponúklo Nemecku dlhodobé kontrakty v oblasti dodávok zemného plynu a spoluprácu pri ťažbe prvkov vzácnych zemín, čím podľa pozorovateľov zvyšuje tlak na Čínu. Objavili sa aj špekulácie o posilnení prepravy plynu do Európy severnou cestou na úkor južnej trasy.