TÉMA: vzdelavanie

Budúcnosť EÚ 03-02-2022

Podpredsedníčka eurokomisie: Reforma Únie závisí od politikov, ktorých si volíte

Zmenu kompetencií Únie musia iniciovať členské štáty. Získať súhlas všetkých bude náročné, ale dvojrýchlostnú Európu vylučujem, hovorí v rozhovore podpredsedníčka Európskej komisie DUBRAVKA ŠUICA. Dubravka Šuica je podpredsedníčkou Európskej komisie pre demokraciu a demografiu. Zároveň je zástupkyňou Komisie vo vedení Konferencie o budúcnosti...
Podnikanie 29-12-2017

Víťaz Startup Awards: Odborníci nevidia na Slovensku perspektívu ďalšieho rastu

Vysoké školy majú študentom dať také vzdelanie, aby hneď po ukončení štúdia mohli premýšľať o založení vlastnej spoločnosti, uviedol pre EurActiv.sk profesor Pavol Miškovský.
Veda a inovácie 24-09-2015

E-testy potvrdzujú, že Slovensko vo vzdelávaní drží krok s vyspelými krajinami

Elektronický test je pre dnešného žiaka prirodzený a obľúbený, hovorí Mária Grebeňová-Laczová z NÚCEM. Na Noci výskumníkov 2015 si moderné testovanie môže vyskúšať široká verejnosť.
Podnikanie 13-11-2014

Nezamestnanosť mladých sa dá ťažko oddeliť od celkovej ekonomickej situácie

Malé ekonomiky majú pri implementácii reforiem istú výhodu v blízkosti jednotlivých aktérov, hovorí luxemburský vládny pridelenec pre Záruku pre mladých Abílio Fernandes Morais. Fínsko a Rakúsko môžu podľa neho slúžiť ako dobré príklady boja proti nezamestnanosti mládeže do 25 rokov.

Keď si kupujete čokoládu, vplývate tým na niekoho život

Rok 2015 bude EÚ tematicky venovaný rozvoju a rozvojovej spolupráci. Peter Ivanič zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj v rozhovore vysvetľuje, čo bude jeho pridanou hodnotou a ako súvisí rozvoj s globálnym vzdelávaním.
20-11-2013

Priorita nie je vychovávať zamestnanca pre konkrétnu firmu

Školy popri odbornom a praktickom vzdelávaní určite nesmú zabúdať na iné zručnosti, ako je napríklad aktívne občianstvo a schopnosť logicky uvažovať, hovorí europoslankyňa Katarína Neveďalová (Socialisti a demokrati).
Vzdelávanie 02-10-2012

Potrebujeme diskusiu o hodnote života a spoločenskej solidarite

Pretlak nekvalitných a čiastkových informácií by mal motivovať pacienta k vzdelávaniu, hovorí odborník v oblasti farmácie PharmDr. Dominik Tomek, MHP, PhD. Dospelý človek musí byť podľa neho účastníkom rozhodovania o sebe samom v každej životnej situácii.
Podnikanie 03-05-2012

Európske deti sa musia naučiť podstupovať riziko

Európske školy musia naučiť svojich študentov myslieť viac podnikateľsky a vyvinúť u nich pozitívny vzťah k riskovaniu. V rozhovore pre EurActiv to uviedla eurokomisárka Androulla Vassiliou.
Európa 2020 20-10-2011

Slovenské 2+2 nemusí byť 2+2 na zahraničnej univerzite

Prekážky mobility študentov si často vytvárajú samotné slovenské vysoké školy, napríklad pokiaľ ide o uznávanie štúdia zo zahraničia či dostatočné poskytovanie informácií. O tom ako skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie a mobilitu hovoril Michal Fedák z agentúry SAIA.
Veda a inovácie 26-08-2011

Eurofondy na vedu sú šialeným spôsobom prebyrokratizované

Inteligentný rast nie je založený na lacnej pracovnej sile, ale na mozgoch, zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko. Najdrahšie opatrenia stratégie Minerva 2.0 by sa mali financovať z fondov EÚ, ostatné zo štátneho rozpočtu.
Európa 2020 20-07-2011

Alternatívou k prebytku univerzít by mohli byť študijné centrá

Europoslanec Alajos Mészáros v rozhovore pre EurActiv zdôraznil potrebu prepojiť edukačný proces s hospodárskou praxou. Upozornil, že na financovanie výskumu a vývoja by malo byť vyčlenených viac prostriedkov zo štátneho rozpočtu, keďže fondy EÚ sú len doplnkovým zdrojom.
Európa 2020 15-06-2011

Jazyk, ktorým máme hovoriť, nie sú povolania, ale zručnosti

„Veľmi skoro sa ukáže, že tým jazykom, ktorým máme hovoriť, nie sú povolania. Povolania sú len jednoduchým priblížením. Radi budeme hovoriť o tesároch alebo o automechanikoch. Ale automechanik v minulosti a teraz je niečo úplne odlišné. Ak sme si vedeli niečo opraviť na automobile v minulosti, tak dnes určite nie. Ten nový jazyk je skutočne jazykom zručností, ktoré je potrebné priblížiť,“ uviedol v rozhovore pre EurActiv Juraj Vantuch z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol odborným garantom workshopu „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“.
Podnikanie 01-10-2009

Ivan Mako: Rómsky problém sa bez priamej participácie Rómov nedá riešiť

Mgr. Ivan Mako zo Združenia mladých Rómov na Slovensku, vidí sociálne podniky ako finančne efektívnejší spôsob ako vytvárať pracovné miesta pre Rómov, okrem toho, že by získali pracovné návyky, pozitívne by to ovplyvnilo aj verejnú mienku, takže by šlo aj o formu prevencie pred negatívnymi spoločenskými javmi, ktoré sa dejú na Slovensku.
Podnikanie 24-08-2009

Soumitra Dutta : Priemysel má na univerzity dobrý vplyv

Vytvorením užšej spolupráce medzi priemyslom a akademickou pôdou môže pomôcť pripraviť študentov na moderné pracoviská, tvrdí Soumitra Dutta, profesor prestížnej francúzskej ekonomickej školy INSEAD.
Vzdelávanie 26-01-2009

Penny Sackett: Veda musí byť pre mladých „atraktívnejšou“

EÚ by sa mohla inšpirovať praxou z Austrálie, kde sa technická veda kombinuje so štúdiom práva či marketingu. Podľa profesorky Penny D. Sackett, takýmto spôsobom je možné lákať viac mladých ľudí k záujmu o vedecký a technologický pokrok.
Vzdelávanie 21-11-2008

Beáta Brestenská: Odmietam kritiku, že ak mládež sedí za počítačom, stráca čas

S Beátou Brestenskou sme sa rozprávali o Iniciatíve za digitálne školy a curriculu Planéta vedomostí. Povedala, že predpokladom pre inovatívne spôsoby vyučovania je zmena pohľadu učiteľov, žiakov, rodičov, ale i politikov na vzdelávanie a otvorenie sa možnostiam, ktoré prinášajú informačné a komunikačné technológie. OPIS pokladá za príležitosť pre vybudovanie modernej infraštruktúry, ktorá je predpokladom pre interaktívnu formu vzdelávania. Víziou pani Brestenskej je ponúknuť mladým ľuďom kvalitiný digitálny obsah tak, aby v škole „bola zábava.“ Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc., je od roku 2007 prodekankou Prírodovedeckej fakulty UK a od roku 2002 vedúcou Výskumného a vzdelávacieho centra IT Univerzity Komenského.
Podnikanie 21-10-2008

Mobilita je veľkou devízou EÚ

Prezident AIESEC Slovensko Lukáš Jakubička hovorí o prínosoch európskej integrácie pre mladých ľudí a zmenách vo vzdelávaní, ktoré by mladým pomáhali uspieť.
Veda a inovácie 02-04-2008

Cosnard: Európske firmy vo výskume “príliš hanblivé”

Veľké firmy a výskumníci by mali spolu komunikovať intenzívnejšie. Väčšia vzájomná spolupráca by posilnila inovačný potenciál EÚ.
Vzdelávanie 27-03-2008

Turk: Univerzity by nemali odmeňovať priemernosť

Vlády by mali prestať odmeňovať priemerné univerzity v mene rovnostárstva a začať odmeňovať výnimočnosť. Hoci je takýto prístup nepopulárny, je potrebný, tvrdí v rozhovore pre EurActiv Žiga Turk, slovinský minister pre hospodársky rast.
Vzdelávanie 09-01-2008

Hajšel: Študenti ma ubezpečili, že pôjdu voliť do EP

EurActiv sa pri príležitosti vyhlasovania výsledkov súťaže Euroscola 2008 rozprával s riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave.
Kultúra a médiá 20-12-2007

M. Gaľa: Kultúra dostáva vďaka internetu nový rozmer

EurActiv sa s členom výboru pre Kultúru a vzdelávanie, slovenským poslancom EP Milanom Gaľom (EĽS-ED), rozprával o vplyve internetu na kultúru, európskej filmovej produkcii, digitalizácii knižničného fondu a ďalších témach.
Vzdelávanie 19-04-2007

Lesley Wilson: Bez autonómie nie je možné modernizovať univerzity

Univerzity potrebujú byť schopné manažovať si svoj rozpočet, vypracovávať vlastné stratégie a rozhodnúť sa, s kým nadviažu spoluprácu a v akej miere. Ak tak nebudú schopné činiť, nikdy nedôjde k ich zmene k lepšiemu. Tvrdí to Európska asociácia univerzít (EUA).
Vzdelávanie 02-02-2007

Euroscola 2007: vyhral Pezinok

Spolu s 500 ďalšími mladými Európanmi budú v Štrasburgu rokovať aj študenti 9 stredných škôl, ktoré najlepšie obstáli v súťažnom programe EP.
Veda a inovácie 23-11-2006

František Gahér: Vedomostná spoločnosť nie je firma produkujúca vyšší zisk

František Gahér, rektor Univerzity Komenského, hovorí o potrebe vytvorenia výskumných univerzít a úlohe spoločenských vied pri vytváraní vedomostnej spoločnosti.