TÉMA: weee

Obehová ekonomika 13-08-2012

V EÚ budú platiť prísnejšie pravidlá pre elektroodpad

V EÚ nadobudla účinnosť nová smernica o elektroodpade, ktorá má prispieť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Pri napĺňaní dohodnutých cieľov má Slovensko a ďalších 9 krajín možnosť sa od nich dočasne odkloniť.
Vonkajšie vzťahy 21-03-2012

Elektroodpad má zostať doma a nie cestovať do Afriky

Hoci európska legislatíva zakazuje vývoz nebezpečného elektroodpadu do ostatných krajín, výskumy potvrdzujú, že Afrika je obľúbenou destináciou pre smeti z Európy. Krajiny EÚ aj USA však tento prístup menia v snahe získať cenné materiály pre svoju ďalšiu výrobu.
Slovensko v EP 20-01-2012

Europoslanci schválili nové pravidlá recyklácie elektroodpadu

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili smernicu, ktorá zvyšuje ciele zberu a recyklácie elektro-zariadení. Taktiež obmedzili export použitých výrobkov do rozvojových krajín, čím ukončili dlhotrvajúce zložité rokovania.
Obehová ekonomika 11-11-2011

Novelizácia smernice nerieši problém malého elektroodpadu

Povinnosť predajcov bezplatne prevziať od zákazníkov späť všetok odpad z elektronických zariadení môže znieť príťažlivo, avšak podľa Christiana Verschuerena zo združenia EuroCommerce takýto univerzálny prístup pre všetkých nemôže v skutočnosti fungovať.
Obehová ekonomika 06-10-2011

Rokovania o elektroodpade budú zložité

Európsky parlament a členské krajiny majú pred sebou rokovania o revízii smernice o elektroodpade. Poslanci trvajú na ambicióznych cieľoch pre jeho zber a recykláciu, členské štáty ich však odmietajú.