TÉMA: workshop

Energetická efektívnosť: Postrehy z odborného seminára

Aké sú ciele a nástroje politiky znižovnia spotreby energií? Kde sa nachádza Slovensko?
Ekonomika 02-06-2011

Inovácia v Únii: Slovensko potrebuje tvorcu, garanta a realizátorov inovačného systému

Slovensko nemá komplexný inovačný systém a veda je len papierovou prioritou. Fínsko kedysi patrilo medzi najchudobnejších členov Únie a v najzložitejšom období sa rozhodlo viac investovať práve do vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií. V súčasnosti patrí medzi najbohatšie krajiny. Na druhej strane jasnými príkladmi toho, čo sa s krajinami, ktoré sa touto cestou nevybrali môže časom stať, sú Portugalsko a Grécko.

Európa 2020: Využívame zdroje efektívne?

Prvý odborný workshop k Stratégii Európa 2020 sa venoval efektívnemu využívaniu zdrojov v Európe. Garantka podujatia zdôraznila, že pri zavedení opatrení do života je nevyhnutná spoločenská akceptácia stanovených cieľov.
Ekonomika 06-04-2011

Expanzia na nové trhy – Kam a ako exportovať?

Na workshope pod názvom „Ako zlepšiť exportnú výkonnosť a vybrať si rastúce trhy“ radili v Bratislave súčasným aj budúcim exportérom, z akých pohľadov zvažovať prípadnú expanziu biznisu v zahraničí.
Budúcnosť EÚ 11-10-2010

Europoslanci sa učia narábať s Facebookom

Členovia Európskeho parlamentu sa zúčastnia kurzov o tom, ako čo najlepšie využívať sociálne siete ako Facebook či Twitter, a zviditeľniť tak seba a svoju prácu. Cieľom kurzov je priblížiť poslancov viac k ľuďom.