TÉMA: wwf

Energetika 17-03-2021

Uniknutý návrh Komisie: Zemný plyn patrí medzi zelené investície

Zemný plyn má podľa uniknutého dokumentu Komisie zabezpečiť spoľahlivosť dodávok energie pri výkyvoch spôsobených obnoviteľnými zdrojmi. Tá ho chce preto zaradiť medzi udržateľné investície. Je to greenwashing, varujú ekológovia.

WWF: Na Slovensku nie je v dobrom stave polovica vôd

Environmentálne organizácie spúšťajú kampaň za ochranu vody. Mala by predísť nevhodným zásahom, aké sa napríklad realizovali na rieke Belá vo Vysokých Tatrách.

Enviroštúdia predstavila scenár pre 100 % OZE do roku 2050

Podľa výskumu Ecofysu pre WWF by sa v EÚ mohlo už v roku 2030 vyrábať viac ako 40 % energie z obnoviteľných zdrojov, spotreba energie by sa mohla obmedziť najmenej o 38 %, a tým by sa emitovalo o 50 % menej skleníkových plynov než v roku 1990.
Vonkajšie vzťahy 08-08-2012

USA trpia suchom, ale znižujú klimatické ambície

Zástupcovia EÚ a malých ostrovných štátov kritizovali USA za to, že strácajú záujem o dosiahnutie cieľa na ktorom sa dohodli – obmedziť globálne otepľovanie na 2°C. Washington chce do budúcna viac flexibility a inovácie, bez garancie dosiahnutia cieľa. Krajinu pritom zasiahlo najhoršie sucho za polstoročie.
Voda 30-07-2012

Ochranári upozorňujú na výstavbu hydroelektrární na Balkáne

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) varuje Bosnu a Chorvátsko, že riskujú poškodenie prírody i poľnohospodárskej produkcie, ak postavia v južných regiónoch nové vodné elektrárne. O nebezpečnej situácii chcú informovať aj predstaviteľov EÚ a potenciálnych investorov.
Poľnohospodárstvo 17-05-2012

Ekológovia odsudzujú dohodu ministrov o reforme agropolitiky

Ochranári prírody odsúdili postup ministrov pre poľnohospodárstvo, ktorí oslabili niektoré s najkontroverznejších environmentálnych návrhov pre budúcu finančnú podporu európskej agropolitiky.
Poľnohospodárstvo 01-03-2012

Na potravinách záleží: Prestrime stôl pre viac zelenú budúcnosť

Ľudia by mali zmeniť svoje stravovacie návyky s cieľom dosiahnuť do roku 2050 ciele, ktoré Európska komisia navrhla vo svojom pláne pre efektívne využívanie zdrojov. Uviedol to Oliver Smith, zástupca riaditeľa britskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody WWF.

Environmentalisti oznámkovali klimatické úsilie krajín EÚ

Nová štúdia, ktorú si nechal vypracovať Svetový fond na ochranu prírody (WWF) hodnotila klimatické politiky EÚ a členských krajín. Podľa autorov sú problémom najmä dlhodobé stratégie a zníženie podpory pre obnoviteľné zdroje. Zhoršenie situácie vyhodnotili aj u Slovenska.
Budúcnosť EÚ 04-03-2010

Stratégia 2020 podkopáva ekonomiku biologickej rozmanitosti

Napriek uznávanej a kľúčovej pozícii rozmanitosti a služieb ekosystému, ktorú zohrávajú tieto faktory v ekonomickej prosperite EÚ, podľa európskeho riaditeľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Tonyho Longa stratégia "Európa 2020" nedokáže upozorniť a zlepšiť ochranu prírody.

WWF: Neprijmite nezákonnú CO2 smernicu!

Medzinárodná ochranárska organizácia WWF adresovala v piatok (21.8.) švédskemu predsedníctvu list, v ktorom vyzvala na opravu "nekompatibilných" a "právne neúčinných" ustanovení v návrhu Smernice o priemyselnom znečistení. WWF sa obáva, že ak by sa návrh prijal v súčasnom znení, členským krajinám by de facto zakázal definovať prísnejšie emisné CO2 štandardy.
Podnikanie 17-06-2009

WWF: Zelený priemysel tvorí viac pracovných miest

Počet pracovných miest v nízkouhlíkových odvetviach prevyšuje tie v tradičnom znečisťujúcom priemysle v Európe. Európska únia však zatiaľ nedokázala hospodársku krízu využiť na rozbeh pri prechode na nízkouhlíkovú, konkurencieschopnú ekonomiku, tvrdí vo svojej správe Svetový fond na ochranu prírody (WWF).
Vonkajšie vzťahy 14-04-2009

Stefan Singer: EÚ je „klimatický podvodník“

EÚ robí „triky s atmosférou“, keď tvrdí, že dokáže znížiť emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020, tvrdí Stefan Singer, riaditeľ pre globálnu energetickú politiku vo WWF. V interview pre EurActiv povedal, že podľa jeho vlastných kalkulácií sa domáce emisie znížia len o 4-5%.

Vyčerpávanie prírodných zdrojov má kritické rozmery

Ak by sme si chceli udržať dnešný životný štýl, v roku 2030 bude ľudstvo potrebovať dve planéty, varuje správa medzinárodných environmentálnych organizácií.
Trh s energiami 25-09-2008

Kupovanie emisných povoleniek nezvýši cenu elektriny

Varovania, že ak si od roku 2013 budú musieť výrobcovia energie kupovať všetky emisné povolenky v aukciách, zvýši sa cena elektriny, nie sú pravdivé, tvrdí správa environmentálnej organizácie WWF.
Voda 28-08-2008

Baltské more je najohrozenejšie

Ekosystém v Baltskom mori môže skolabovať, ak sa prímorské štáty nedohodnú a nezačnú spoločne bojovať proti znečisteniu, ktoré produkuje najmä námorná plavba. WWF vo svojej novej správw obviňuje tamojšie krajiny, že sa správajú nezodpovedne.
Ekonomika 26-11-2007

Zavedie EÚ dovozné clá z CO2?

Obchodovanie s emisiami stavia európske firmy do konkurenčnej nevýhody. Francúzsko navrhuje zavedenie dovozného cla z CO2. Mnoho členských krajín však preferuje skôr redukciu CO2 na základe dobrovoľných sektorových dohôd.
Ekonomika 11-05-2007

„Najšpinavšie elektrárne“ v Nemecku a vo Veľkej Británii

WWF zverejnil svoju správu „Dirty Thirty“ za rok 2007, ktorej súčasťou je rebríček 30 najhorších európskych elektrární v meradle znečistenia ovzdušia. Týchto 30 elektrární produkuje spolu približne 10% celkových emisií CO2 v EÚ. Nemecko a Veľká Británia majú na zozname každý po 10 elektrární, pri čom všetky sú poháňané spaľovaním uhlia.
Trh s energiami 10-05-2007

Emisie CO2 podľa Svetovej banky rastú

Podľa správy Svetovej banky boli globálne emisie CO2 v roku 2003 o 16% vyššie, než v roku 1990. Environmentálna organizácia WWF súčasne vydala výročný rebríček najviac znečisťujúcich elektrární. Veľkú časť emisií majú na svedomí uhoľné elektrárne v Nemecku, Británii a Poľsku.
Európa inak 20-03-2007

Dunaj na svetovom zozname najohrozenejších riek

Svetová ochranárska organizácia WWF zaradila Dunaj k 10 najohrozenejším riekam sveta. Dunajské povodie je ohrozené v dôsledku mnohých vodných hrádzí, znečistenia a tiež v dôsledku klimatických zmien.
Ekonomika 19-03-2007

Podnikatelia o boji proti zmene podnebia

Lídri EÚ sa dohodli na znížení emisií až o 30% počas nasledujúcich 13 rokov. No skutočným bojom bude presviedčanie iných veľkých znečisťovateľov, aby šli podobnou cestou.
Ekonomika 19-03-2007

Rozvojový svet kritizuje postoj EÚ k vode

Štyridsať päť odborových a občianskych organizácií z celého sveta odmietlo podporu privatizácie, ktorú presadzuje Európska komisia ako spôsob riešenia globálnych problémov s vodou. Preferujú vyššiu účasť verejného sektora.
Ekonomika 24-08-2006

Svet bez vody?

Správa zverejnená počas pravidelného Svetového týždňa vody žiada radikálne zmeny v spôsobe manažmentu poľnohospodársky využívanej vody. Iná správa, zverejnená environmentálnou organizáciou WWF, poukazuje na rastúci nedostatok vody v rozvojových krajinách.
Ekonomika 19-05-2006

Blairova kontroverzná energetická politika

Jadrová energia, obnoviteľná energia a efektívna energia sú „späť na agende a mstia sa“, povedal britský premiér Blair, čím zažal kontroverznú diskusiu o voľbe jadrovej energie a súčasti dlhodobého energetického mixu krajiny.