TÉMA: záborská

Sociálna politika 19-05-2014

Slovenská spoločnosť pre rodinu: Závery regionálnych konferencií

Materiál mapuje závery a odporúčania série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014 pri príležitosti 20. výročia vyhlásania Medzinárodného roku rodiny.
Slovensko v EP 03-12-2013

Rodinné hľadisko: Budovanie dôvery, solidarity a prosperity

Príspevok Anny Záborskej, predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu, na Medzinárodnej konferencii "Rodina a chudoba" v historickej budove NR SR v Bratislave 29.11.2013, ktorá je súčasťou príprav na 20. výročie Medzinárodného roku rodiny.
Slovensko v EP 23-09-2013

Príhovor A. Záborskej na Národnom pochode za život

Nehovoríme len o potratoch ale aj o rodinách, ktoré žijú v chudobe, ženách, ktorých starostlivosť o deti a blízkych štát nazýva dovolenkou a trestá nižším dôchodkom, povedala europoslankyňa Anna Zábroská (EĽS, KDH).
Slovensko v EP 27-04-2013

Rodová rovnosť v európskej legislatíve

Europoslankyňa Anna Záborská predniesal príspevok na Konferencii KBS: "Pohľad Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť". Hovorila na tému rodový rovnosť v európskej legislatíve.
Sociálna politika 10-12-2012

Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine

Príhovor europoslankyne na Regionálnej prípravnej konferencii na dvadsiate výročie Medzinárodného roku rodiny “Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine”.
Slovensko v EP 05-09-2012

Rodina v európskej politike

Podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy, hovorí europoslankyňa Anna Zábroská (EĽS/KDH).
Regionálny rozvoj 27-11-2008

Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?

Legitimita takejto otázky je zrejmá, keďže regionálna samospráva, alebo inak na Slovensku nazývané Vyššie územné celky (VÚC), ktoré začali fungovať v roku 2002, majú ako prvú a základnú zákonom stanovenú povinnosť starať sa o rozvoj svojho regiónu. Jedna zo základných ideí pri vzniku regionálnej úrovne územnej samosprávy na Slovensku bola, aby vznikla koordinačná, iniciačná a partnerská platforma pre subjekty v regióne, na zefektívnenie rozvoja celého regiónu, teda aby sa zlepšilo spravovanie na regionálnej úrovni. Táto predstava sa však podľa autorov príspevku nenaplnila dostatočne.