TÉMA: zamestnanosti

Podnikanie 05-02-2015

Komisia chce urýchliť zamestnávanie mladých

Predbežné uvoľnenie jednej miliardy eur z iniciatívy na podporu zamestnanosti má podľa Európskej komisie tento rok vytvoriť 350 až 650 tisíc pracovných miest.
Podnikanie 18-07-2014

EP navrhuje spoločný štandard pre odmeňovanie mladých

Europoslanci vyzývajú Komisiu, aby urýchlila fungovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a podnikla preventívne kroky proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.
Sociálna politika 10-07-2014

Európska podpora zamestnanosti mladých ničomu nepomôže

Nepočul som o nikom, kto by európske programy na podporu zamestnanosti mladých využíval, hovorí jeden z najmladších poslancov Európskeho Anders Primdahl Vistisen. Sú dobré iba na to, aby politici ukázali, že niečo robia.
Sociálna politika 01-07-2014

Podpora mladých zlyháva, priznala Merkelová

Nezamestnanosť mladých je zjavne jednou z oblastí, ktoré by si v Európskej únii zaslúžili väčšiu pozornosť, povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová v Bruseli po minulotýždňovom summite.
Ekonomika 12-07-2011

Inkluzívnym trhom proti dlhodobej nezamestnanosti

Inštitút zamestnanosti navrhol koncept inkluzívneho trhu, ktorý by fungoval ako paralelný trh služieb a práce, na ktorom by inkluzívne podniky súťažili o verejné zákazky. Inkluzívne podniky by zamestnávali inkluzívnych pracovníkov z radov dlhodobo nezamestnaných.
Budúcnosť EÚ 11-02-2010

Van Rompuy nechce trestať, len odmeňovať

Predseda Rady Herman Van Rompuy navrhuje odmeňovanie členských štátov extra financovaním, pokiaľ sa im podarí splniť záväzky plynúce z novej stratégie EÚ 2020. Naopak za nespĺňanie cieľov by sa nemalo trestať, len verejne karhať.
Ekonomika 26-09-2008

Konferencia o zákone o službách zamestnanosti

Motiváciou konferencie je pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku, ktorá je najvyššia v Európe.
Ekonomika 15-09-2008

Pohľad na štruktúru výdavkov na politiku trhu práce v EÚ a SR

Celá Európska únia vynakladá 1,9% HDP na politiku trhu práce (aktívnu aj pasívnu). Z tohto množstva je v európskom priemere 57% finančných prostriedkov vynakladaných na pasívnu podporu nezamestnaných, 26% na aktívnu politiku trhu práce a 11% na podporu služieb zamestnanosti. Informoval o tom Eurostat.
11-07-2008

OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Mikro podnikatelia, malí podnikatelia, fyzické, právnické alebo samostatne zárobkovo činné osoby Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia do 9. 9. 2008.
Sociálna politika 28-11-2007

Zamestnať či nezamestnať (mladých)?

Európske firmy zamestnávajú čoraz viac starších občanov. Mladí ľudia majú na druhej strane problém nájsť si prácu. Dôvodom je predovšetkým ich nedostatočná kvalifikácia.

Akú politiku zamestnanosti EÚ potrebuje?

Počas Týždňa zamestnanosti, pravidelne organizovaného Európskou komisiou, sa hlavná dvojdňová konferencia pozrie na politiky trhu práce v európskych krajinách.