TÉMA: zariadení

17-09-2008

OPZ 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (OPZ 2008/2.1/01)

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti (polikliniky a zdravotné strediská) a nemocnice, ktoré majú 5 a viac ambulancií, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť sa do 5. decembra 2008 možu, v rámci výzvy OP Zdravotníctvo, uchádzať o NFP až vo výške 50 miliónov korún.
04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.