TÉMA: zaujem

Vzdelávanie 22-06-2010

Nudná veda? Môžu za to vedci

V reakcii na zverejnenie prieskumu o názore ľudí na vedu a technológiu, odborníci tvrdia, že malý záujem ľudí o túto oblasť je vinou vedcov. Tí podľa nich nedostatočne propagujú svoje projekty, čo vedie k poklesu optimizmu a vnímaniu vedy ako málo úspešnej oblasti v EÚ.
Sociálna politika 23-04-2007

Aktéri žiadajú legislatívnu úpravu služieb vo verejnom záujme

Socialisti podporení mimovládnymi organizáciami so sociálnym zameraním naliehajú na Komisiu, aby vytvorila konkrétny legislatívny návrh upravujúci poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Legislatíva by mala podľa nich v prvom rade zabezpečovať verejný záujem pred obchodným ziskom.