TÉMA: zavazne ciele

Energetika 27-01-2011

Nová iniciatíva pre efektívnosť zdrojov je ambiciózna

Aj keď hlavná iniciatíva EÚ v oblasti efektívnosti zdrojov, ktorú včera predstavila Európska komisia, nestanovuje žiadne národné ciele, podľa komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika by sa mohli predložiť koncom júna.
Ekonomika 15-03-2007

Energetika a klimatické zmeny

V sérii návrhov, zverejnených 10. januára 2007, Komisia predložila plány na „jednostranné“ zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020 s cieľom znížiť závislosti EÚ na dovážaných palivách, zmierniť klimatické zmeny a spustiť novú „priemyselnú revolúciu“. Lídri EÚ návrh schválili v marci 2007.
Ekonomika 07-03-2007

Ťažké “klimatické” rozhodnutie EÚ

Európski lídri sa pripravujú na jarný summit v Bruseli 8.-9. marca 2007, no spor v otázke obnoviteľných zdrojov energie ohrozuje pokusy EÚ ukázať sa ako svetový líder v boji proti zmenám podnebia.