TÉMA: zber

Obehová ekonomika 13-04-2016

Slovenské mestá už vedia, kto sa postará o ich odpad

NATUR-PACK získal najväčšie mestá, ENVI-PAK najviac obyvateľov.
Obehová ekonomika 12-10-2015

Výrobcovia triedený zber zaplatia z vlastného

Koľko ich to bude stáť však dnes ešte nikto nevie.
Obehová ekonomika 07-09-2015

Ľubľana je „najvytriedenejšie“ hlavné mesto EÚ

Hlavné mesto Slovinska triedi najviac komunálneho odpadu v rámci celej Európskej únie. Bratislava opäť zaostáva.

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2013

Hoci množstvo komunálneho odpadu každým rokom narastá, množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v roku 2013 o 10 %, hovorí o tom aj nová analýza oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Výsledky triedeného zberu budú ešte horšie ako sa predpokladá

Nový zákon o odpadoch prinesie transparentnejší systém a motiváciu zhodnocovať aj komunálny odpad, upozornila generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hana Nováková počas konferencie Samospráva a triedený zder.
Regionálny rozvoj 15-10-2014

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie čiernych skládok.

Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Výrobcovia obalov či importéri áut budú, podľa nového zákona o odpadoch, finančne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov. Limity a zberové podiely budú výrobcov motivovať k zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu v obciach. Systém zberu by sa tak mal zefektívniť a odbremeniť obce.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 25-08-2014

Odborná konferencia: Samospráva a triedený zber 2014

Nový zákon o odpadoch sa v rámci legislatívneho procesu posunul do fázy vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v rámci Európskej únie a Európskej komisie a blíži sa tak do svojej finálnej fázy. Nový zákon o odpadoch bude aj hlavnou témou konferencie Samospráva a triedený zber 2014.

Súd označil zber osobných údajov podľa smernice EÚ za ilegálny

Smernica o uchovávaní údajov z telekomunikácie je vo „veľmi vážnom rozpore“ so základným ľudským právom na súkromie, rozhodol Súdny dvor EÚ. Zlyhal tak zámer EÚ podporiť vyšetrovanie a stíhanie trestných činov.
Obehová ekonomika 01-02-2013

Audit financií EÚ na komunálny odpad potvrdil nedostatky

Audítori EÚ zistili, že účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo štrukturálnych opatrení EÚ bola obmedzená. Členským štátom odporučili, aby sa zameriavali na infraštruktúry, ktoré upravujú odpad roztriedený ešte pri zdroji.
Obehová ekonomika 13-11-2012

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

Predstavitelia samospráv i firiem potvrdili, že medzi hlavné podmienky kvalitného systému separovaného zberu odpadov od občanov patrí zohľadnenie lokálnych špecifík, dôkladná analýza, kvalitné predpisy, osveta a motivácia občanov a tiež finančná podpora pre ďalší rozvoj systému.
Obehová ekonomika 12-11-2012

Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

Pre účinné nastavenie systému separovaného zberu odpadu je dôležité nasmerovať finančné prostriedky najmä na cielenú osvetu obyvateľov, uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI-PAK. Bez uskutočnenia zmien Slovensko nesplní prijaté európske ciele a záväzky.
Obehová ekonomika 02-02-2010

EÚ sa “prehrabe” v odpadoch

Európska komisia navrhne vytvorenie špeciálneho úradu, ktorý preskúma, ako dokážu členské štáty vynútiť ustanovenia, ktoré definuje európska legislatíva o odpadoch. Tému odpadov dnes upravuje cca 60 európskych nariadení, smerníc a opatrení.

Návštevníci EÚ pod drobnohľadom

Po tom čo sme sa venovali bezpečnosti Američanov, je čas zaoberať sa bezpečnosťou Európy, povedal komisár pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Franco Frattini. Únia chce mať dokonalý prehľad, kto sa nachádza na jej území.