TÉMA: zber

Obehová ekonomika 13-04-2016

Slovenské mestá už vedia, kto sa postará o ich odpad

NATUR-PACK získal najväčšie mestá, ENVI-PAK najviac obyvateľov.
Obehová ekonomika 12-10-2015

Výrobcovia triedený zber zaplatia z vlastného

Koľko ich to bude stáť však dnes ešte nikto nevie.
Obehová ekonomika 07-09-2015

Ľubľana je „najvytriedenejšie“ hlavné mesto EÚ

Hlavné mesto Slovinska triedi najviac komunálneho odpadu v rámci celej Európskej únie. Bratislava opäť zaostáva.
Regionálny rozvoj 15-10-2014

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie čiernych skládok.

Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Výrobcovia obalov či importéri áut budú, podľa nového zákona o odpadoch, finančne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov. Limity a zberové podiely budú výrobcov motivovať k zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu v obciach. Systém zberu by sa tak mal zefektívniť a odbremeniť obce.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.

Súd označil zber osobných údajov podľa smernice EÚ za ilegálny

Smernica o uchovávaní údajov z telekomunikácie je vo „veľmi vážnom rozpore“ so základným ľudským právom na súkromie, rozhodol Súdny dvor EÚ. Zlyhal tak zámer EÚ podporiť vyšetrovanie a stíhanie trestných činov.
Obehová ekonomika 01-02-2013

Audit financií EÚ na komunálny odpad potvrdil nedostatky

Audítori EÚ zistili, že účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo štrukturálnych opatrení EÚ bola obmedzená. Členským štátom odporučili, aby sa zameriavali na infraštruktúry, ktoré upravujú odpad roztriedený ešte pri zdroji.
Obehová ekonomika 13-11-2012

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

Predstavitelia samospráv i firiem potvrdili, že medzi hlavné podmienky kvalitného systému separovaného zberu odpadov od občanov patrí zohľadnenie lokálnych špecifík, dôkladná analýza, kvalitné predpisy, osveta a motivácia občanov a tiež finančná podpora pre ďalší rozvoj systému.
Obehová ekonomika 02-02-2010

EÚ sa “prehrabe” v odpadoch

Európska komisia navrhne vytvorenie špeciálneho úradu, ktorý preskúma, ako dokážu členské štáty vynútiť ustanovenia, ktoré definuje európska legislatíva o odpadoch. Tému odpadov dnes upravuje cca 60 európskych nariadení, smerníc a opatrení.

Návštevníci EÚ pod drobnohľadom

Po tom čo sme sa venovali bezpečnosti Američanov, je čas zaoberať sa bezpečnosťou Európy, povedal komisár pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Franco Frattini. Únia chce mať dokonalý prehľad, kto sa nachádza na jej území.