TÉMA: zdravie

Zdravotníctvo 10-09-2007

Zo storočia antibiotík do storočia vakcíny

S novými trendmi celosvetového turizmu a obchodovania, rastúcou mobilitou Európanov a podceňovaním dôležitosti očkovania sa téma prevencie dostáva opäť do pozornosti odborníkov v zdravotníctve, ako aj laickej verejnosti.
Zdravotníctvo 12-07-2007

Interview: “Rýchly nárast” HIV/AIDS v susedných štátoch EÚ

Alvaro Bermejo, výkonný riaditeľ Medzinárodnej aliancie HIV/AIDS hovorí, že by si EÚ mala začať robiť starosti s nárastom ochorení HIV/AIDS vo Východnej Európe. Varuje tiež pred “veľmi nebezpečnou kombináciou” tuberkulózy rezistentnej na antibiotiká a HIV/AIDS v týchto krajinách.
Zdravotníctvo 27-09-2006

Interview: Vlády nesmú upierať pacientom právo na informácie

„Občania nesmú byť odrezaní od prístupu k informáciám v takej dôležitej oblasti ako je zdravie“, argumentuje poslanec EP Jorgo Chatzimarkakis, člen významného Farmaceutického fóra (High Level Pharmaceutica Forum).