TÉMA: zdravotná

Zdravotníctvo 26-03-2012

Štandardizácia v zdravotníctve ohrozuje pacientov

Navrhovaná európska legislatíva má ambíciu zosúladiť služby v rámci Európskeho štandardziačného systému. Cieľom je zlepšiť ich voľný pohyb na jednotnom trhu. V prípade zdravotnej starostlivosti však takáto štandardizácia ohrozuje bezpečnosť pacienta, hovorí Dr. Konstanty Radziwill, predseda Stáleho výboru európskych lekárov (CPME).
Zdravotníctvo 15-06-2010

Poslanci sa na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť dívajú liberálnejšie

Minulý týždeň dospeli ministri zdravotníctva k dohode o cezhraničnej starostlivosti, ktorú označili za prelomovú. Europoslanci, lekári a skupiny zastupujúce pacientov však tvrdia, že pred implementovaním nových pravidiel treba ešte dokončiť veľa práce.
Zdravotníctvo 02-11-2009

Zdravotnícka politika: Výzvy a perspektívy v Európe

Poslanec EP Miroslav Mikolášik hovorí o zdravotnej politike EÚ, hlavných výzvach a aktivitách Únie v oblasti verejného zdravia. Príspevok odznel na medzinárodnej konferencii Health Policy: Challenges and Perspectives in Europe, ktorá bola súčasťou druhej fázy projektu Konzultácií s európskymi občanmi.
Poľnohospodárstvo 24-03-2009

Fisher Boel odmieta diskutovať o mliečnych kvótach

Ministri niektorých krajín vrátane Slovenska, žiadali v Bruseli oddialenie zvýšenia mliečnych kvót. Komisárka to odmietla ako „mŕtvu myšlienku“.
Zdravotníctvo 13-11-2008

Ak ochorieť, tak v Holandsku

Slovensko sa v kvalite zdravotníctva v rebríčku 31 európskych krajín umiestnilo na 22. mieste. Európsky zdravotnícky uživatelský index (EHCI) hodnotil európske zdravontíctva z pohľadu kategórií dôležitých pre pacientov. Najlepšie z neho vyšlo s predstihom Holandsko.

Komisia podporila telemedicínu

Európska komisia vyzvala členské krajiny, aby prekonali legislatívne prekážky, ktoré bránia poskytovaniu lekárskej starostlivosti na diaľku, teda prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Telemedicína, je zatiaľ nevyužitým trhom, ktorý ma nielen potenciál tvoriť zisk, ale predovšetkým skvalitniť služby európskym pacientom.
Zdravotníctvo 04-09-2008

Rating zdravotných poisťovní 2008

Health Policy Institute predstavil Rating zdravotných poisťovní 2008 4. septembra v Bratislave na medzinárodnej konferencii o kvalite zdravotných poisťovní s názvom "Na prvý pohľad rovnaké. A predsa iné."
Zdravotníctvo 15-08-2008

WHO má obavy o zdravotné podmienky v Gruzínsku

Konfliktná oblasť potrebuje nutne zdravotnícku pomoc. Počas vojny sa vyhľadáva hlavne traumatologická zdravotná starostlivosti, nevyhnutný je epidemiologický monitoring a obnova zdravotníckej infraštruktúry.
Verejná správa 01-07-2008

Viac transparentnosti vo výdavkoch na zdravotníctvo

EÚ a ďalších 26 krajín európskeho regiónu WHO sa zaviazali k väčšej transparentnosti pri financovaní zdravotníckych systémov. Európska komisia v tomto čase pripravuje nový návrh pravidiel pre zlepšenie prístupu k cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti.
Budúcnosť EÚ 23-06-2008

Mikolášik: Lisabonskú zmluvu nemožno resuscitovať

Za Lisabonskú zmluvu v EP nehlasoval a nesúhlasí s jej oživovaním po írskom "nie". Únii totiž hrozí, že sa takýmito pokusmi zdiskredituje, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.
Zdravotníctvo 29-04-2008

Dopyt po dlhodobej zdravotnej starostlivosti porastie

Členské štáty sa budú musieť pripraviť na zvyšovanie dopytu po dlhodobých zdravotníckych službách v dôsledku starnutia polpulácie, hovorí nová štúdia Európskej komisie.
Zdravotníctvo 21-04-2008

Akčný plán proti rakovine

Európski lekári diagnostikujú každý deň šesťtisíc nových onkologických ochorení. Prognóza je do budúcnosti zlá. Ministri zdravotníctva sa preto zhodli na potrebe akčného plánu pre boj s ochorením.
Regionálny rozvoj 13-03-2008

Poslanci žiadajú v reforme SPP väčšiu flexibilitu

Parlamentná správa súhlasí s postojom EK ku kontrole stavu poľnohospodárskej politiky, s výnimkou znižovania priamych podpôr pre veľké poľnohospodárske podniky a odlivu prostriedkov z podpory pre poľnohospodárske trhy do rozvoja vidieka.
Podnikanie 14-02-2008

Poisťovňa prehrala spor o kompenzačnej schéme

Súkromné zdravotné poisťovne v Írsku kompenzujú štátnu poisťovnu, za to, že má rizikovejšiu klientelu. Európsky súd prvej inštancie potvrdil, že je to v poriadku.
Budúcnosť EÚ 28-01-2008

Cezhraničná zdravotná starostlivosť – úloha pre novú Komisiu?

Európska komisia sa vraj snaží oddialiť predloženie návrhu smernice o cezhraničných zdravotníckych službách až do vymenovania novej Komisie, hovorí zdroj EurActiv-u. Údajne sa chce vyhnúť politicky citlivej otázke v dobe prebiehajúcej ratifikácie novej zmluvy EÚ.

Kedy budú slovenskí lekári liečiť digitálne?

Spoločnosť IBM predstavila systém 3-D ASME ešte na konci leta. Jeho prínosy by mali využívať aj slovenskí lekári, avšak nevyhnutným predpokladom je skorý rozvoj zdravotníckych informačných systémov. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo prvý krok - plán na vytvorenie elektronickej zdravotníckej karty.
Zdravotníctvo 17-09-2007

Riešenia e-health v domácej starostlivosti

Finančné výzvy, ktorým čelia zdravotné systémy, vedú k zvýšenej miere využívania domácich tele-health riešení. Tvrdí to správa o prieskume trhu z pera Datamonitor-u.
Zdravotníctvo 27-08-2007

ÚDZS: Prístup k zdravotnej starostlivosti v EÚ aktuálne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zverejnil aktualizovaný prehľad o prístupe k potrebnej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku.
Slovensko v EP 22-03-2007

EÚ zdravotný systém je “možný”

Približne polovica (41%) mienkotvorcov v Bruseli je názoru, že členské krajiny z dlhodobej perspektívy dokážu vybudovať spoločný zdravotný systém.
Zdravotníctvo 20-03-2007

Dostupné zdravotníctvo v EÚ

EP minulý týždeň interpeloval Komisiu ohľadne opatrení pre bezpečnú, kvalitnú a účinnú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v EÚ a žiada, aby pacientov o ich právach dostatočne informovali.