TÉMA: zdravotnícke služby

Budúcnosť EÚ 10-03-2021

Krajiny V4 váhajú s prenášaním kompetencií v zdravotníctve na Úniu

Krajiny Vyšehradu neboli spokojné s nákupom zdravotníckeho materiálu a vakcín, ktoré organizoval Brusel, napriek tomu, že z programov EÚ značne ťažia. Peniaze z post-pandemického fondu Únie chcú vo veľkej miere využívať na svoju značne podfinancovanú a zastaranú zdravotnícku infraštruktúru.

Denník N – Slovensko rozhodlo, že zadĺžené nemocnice nedostanú eurofondy

Podmienku nemocniciam neurčil Brusel, ale ministerstvo zdravotníctva. Nemocnice, ktoré vykazujú zisk, európske fondy čerpať môžu.
Zdravotníctvo 23-02-2007

Európa málo pripravená na chrípku

Členské štáty sa musia počas nasledujúcich dvoch-troch rokov posnažiť byť pripravené na celoeurópske prepuknutie chrípkovej epidémie, vyplýva to z varovnej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.