TÉMA: zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva transparentnosť odložilo

Novú legislatívu, ktorá má do liekovej politiky a rozhodnutí o hradení liekov vniesť viac prehľadnosti chce rezortu uplatňovať až pri novozriadených poradných orgánoch.
Zdravotníctvo 31-03-2011

Novela o kategorizácii liekov zneisťuje farmaceutické firmy

Farmaceutické firmy, najmä výrobcovia originálnych liekov, sa rozchádzajú s Ministerstvom zdravotníctva v názore na fungovanie orgánov, ktoré rozhodujú o preplácaní liečiv. Zmeny prinesie pripravovaná novela zákona.
Zdravotníctvo 20-10-2008

Ako hodnotiť investície do inovatívnych liekov?

Otázka, či sú investície do inovatívnych liekov sociálne, bola témou konferencie Fórum zdravia 2008, ktorú zorganizovala Slovenská asociácia farmaceutických spoločností zameraných na výskum a vývoj.
Zdravotníctvo 10-09-2008

Ministri zdravotníctva sa pripravujú na epidémie

Neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva prisľúbilo zlepšiť koordináciu a urýchlenie reakcie na európskej úrovni v prípade vypuknutia epidémií vtáčej chrípky, SARS-u či žltej horúčky.
Zdravotníctvo 21-04-2008

Akčný plán proti rakovine

Európski lekári diagnostikujú každý deň šesťtisíc nových onkologických ochorení. Prognóza je do budúcnosti zlá. Ministri zdravotníctva sa preto zhodli na potrebe akčného plánu pre boj s ochorením.
Zdravotníctvo 03-03-2008

Keď o živote rozhoduje prístup k liekom

V prístupe k najnovším onkologickým liekom zaostáva Slovensko za krajinami západnej Európy. Inovatívna liečba pritom významne prispieva k znižovaniu úmrtnosti na rakovinu.
Mobilita 03-05-2007

Európsky preukaz zdravotného poistenia už bezplatne

Ministerstvo zdravotníctva ruší od 1. mája 2007 poplatok za vydávanie EPZP.
Zdravotníctvo 14-06-2006

Reforma zdravotníctva na Slovensku a realita – stručná charakteristika

Autor prináša prehľadnú analýzu všetkých aspektov reformy zdravotníctva na Slovensku od plánovaných strategických zámerov, cez ekonomické súvislosti, až po prehľady vnímania reformy očami verejnosti a vyslovuje názor, že reforma sa príliš nepodarila.