TÉMA: zdroje

Budúcnosť EÚ 22-12-2015

Únia potrebuje inteligentný rozpočet

Dať EÚ nové vlastné zdroje rozpočtu na riešenie spoločných výziev sa dá aj bez zvýšenia celkového daňového zaťaženia, vysvetľuje europoslanec za Smer-SD a viacnásobný spravodajca rozpočtu EÚ v Európskom parlamente.
Energetika 21-01-2015

Únia nevyužíva svoje obnoviteľné zdroje optimálne

Európa by mohla ušetriť až 86 miliárd eur inštaláciou solárnych panelov v slnečnejších členských štátoch a veterných turbín vo veternejších kútoch únie, zhodli sa experti Svetového ekonomického fóra.
Klíma 08-01-2015

Obnoviteľné zdroje energie v Nemecku dominujú

Rok 2014 bol úspešným rokom pre nemeckú zelenú energetickú politiku Energiewende. Výrobe elektrickej energie dominovali obnoviteľné zdroje energie, poklesla aj celková spotreba energií. Experti v roku 2015 predpokladajú znižovanie cien pre domácnosti a veľkoodberateľov.
Energetika 15-12-2014

Poľsko a Rakúsko obchádzajú európsku energetickú legislatívu

Európsky súdny dvor rozhodol, že úľavy rakúskym energeticky náročným spoločnostiam sú nedovolenou formou štátnej podpory. Poľsko má aj naďalej problémy s transpozíciou smerníc o obnoviteľných zdrojoch energie. Hrozí mu 61-tisícová denná pokuta.
Sociálna politika 11-12-2014

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.
Energetika 14-10-2014

Najviac dotácií členských štátov ide do obnoviteľných zdrojov energie

Členské štáty dotujú najmä výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, uvádza to nová štúdia Európskej komisie. Slovensko je v podpore energetického sektora z verejných financií skôr na chvoste.
Jadrová energia 19-08-2014

Jadrové elektrárne, privysoká cena za udržiavanie v kondícii

Starnúce jadrové elektrárne v Európe môžu v priebehu najbližších rokov postretnúť dlhotrvajúce výpadky, čo zníži spoľahlivosť dodávok energie a prevádzkovateľov jadrových elektrární to bude stáť mnoho miliónov dolárov.
Obehová ekonomika 28-03-2014

Komisia pripravuje zmeny v odpadovej legislatíve

Európska komisia upozorňuje, že pri neudržateľnej výrobe a spotrebe tovarov hrozí, že nás zasiahne „tsunami odpadu“. Na pozadí revízie odpadovej legislatívy sa diskutuje o navýšení aktuálnych cieľov či zavedení nového 30% cieľa pre zdrojovú efektívnosť do roku 2030.
Pôda 17-02-2014

Práca na efektívnosti zdrojov musí začať teraz, nie za 10 rokov

Európska komisia na jar zverejní balík o efektívnom využívaní zdrojov a cirkulujúcom hospodárstve. Podľa Magdy Stoczkiewicz musí obsahovať silné indikátory používania zdrojov a stanoviť cestu redukcie nadmernej spotreby vody, pôdy, surovín a vypúsťania uhlíka.
Vonkajšie vzťahy 12-07-2013

Komisia bojuje proti ilegálnemu vývozu odpadu

Európska komisia navrhla predpisy pre prísnejšie kontroly prepravy odpadu vnútri Únie aj do tretích krajín. Asi štvrtina odpadu z EÚ smerujúca do rozvojových krajín končí na skládkach, kde ohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie.
Ovzdušie 04-07-2013

Pri výrobe bioenergie treba zdroje využívať efektívnejšie

Biomasa je významným obnoviteľným zdrojom v energetickom mixe. Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry by sa však aj pri nej mali zohľadňovať princípy EÚ pre efektívnosť zdrojov.
Obehová ekonomika 14-02-2013

Európa skládkuje alebo spaľuje 60 % odpadu

V Európe sa recykluje len 25 % komunálneho odpadu, čo sa ani zďaleka nepribližuje prísľubu o zdrojovo efektívnej ekonomike. Upozorňuje na to štúdia enviroorganizácie Priatelia Zeme.
Podnikanie 13-02-2013

EÚ rieši náročné podmienky oceliarov v globálnej konkurencii

Menší dopyt po oceli v oslabenom európskom hospodárstve, vyššie ceny energií a prísnejšia environmentálna legislatíva znevýhodňujú oceliarske podniky z EÚ v globálnej súťaži. Zástupcovia inštitúcií EÚ, priemyslu i odborov prijali odporúčania pre zvýšenie konkurencieschopnosti sektora.
Budúcnosť EÚ 07-02-2013

EÚ predstavuje úplne nový model, lídri to nevidia

Najlepšie strážené tajomstvo Európy je, že predstavuje novú politickú ale najmä ekonomickú, post-kapitalistickú a post-industriálnu ekonomickú paradigmu, hovorí bývalý poradca šéfa eurokomisie.
Podnikanie 17-12-2012

Rastú obavy firiem zo zvyšovania cien energií a zdrojov

Podľa globálneho prieskumu medzi výkonnými riaditeľmi firiem sa výrazne zväčšili obavy zo zvyšovania nákladov na energie a prírodné zdroje, ktoré ohrozujú vyhliadky rastu ich firiem.
Voda 16-11-2012

Komisia predstavila koncepciu záchrany európskych vôd

Európska komisia predstavila plán na záchranu európskych vodných zdrojov s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a ekosystémov. Dôraz kladie na presadzovanie už existujúcich a platných predpisov.
Slovensko v EP 25-05-2012

EP: Efektívnym využívaním zdrojov môžeme žiť ako v Star Treku

Europoslanci podporili plán EÚ pre efektívne využívanie zdrojov. Reči chcú zmeniť na realitu s cieľom zaistiť zelený hospodársky rast v Únii.
Podnikanie 18-05-2012

Európa pomaly kráča k zelenému hospodárstvu

Údaje environmentálnej agentúry ukazujú, že napriek pokroku v niektorých oblastiach čaká na Európu ešte veľa práce, aby sa jej podarilo vytvoriť takzvanú zelenú ekonomiku.
Obehová ekonomika 27-04-2012

Europoslanci podporujú efektívnejšie využitie zdrojov

Enviro-výbor EP podporil väčší dôraz na efektívnosť jednotlivých druhov prírodných zdrojov v Únii. Cestovná mapa by sa mala sústrediť aj na otázku účinného nakladania s odpadom. Niektoré ambiciózne návrhy opatrení a termíny však poslanci odmietli.
Podnikanie 16-04-2012

Únia môže odpad premeniť na zlato

Zatiaľ čo šesť členských štátov v súčasnosti takmer vôbec neskládkuje a recyklujú až 70 % svojho odpadu, v iných krajinách končia na skládke viac ako tri štvrtiny odpadu. V druhej nelichotivej skupine je aj Slovensko. Ako teda premeniť odpad na hospodársky zdroj?
Fosílne palivá 23-03-2012

EÚ by mala posunúť svoju mentálnu mapu k Arktíde

Arktída získava podľa nórskeho ministra zahraničia nový hospodársky, environmentálny aj politický význam. Únia aj zvyšok sveta by preto mali aktualizovať svoje „mentálne mapy“.
Vonkajšie vzťahy 21-03-2012

Elektroodpad má zostať doma a nie cestovať do Afriky

Hoci európska legislatíva zakazuje vývoz nebezpečného elektroodpadu do ostatných krajín, výskumy potvrdzujú, že Afrika je obľúbenou destináciou pre smeti z Európy. Krajiny EÚ aj USA však tento prístup menia v snahe získať cenné materiály pre svoju ďalšiu výrobu.

Priemyslu sa nepáči regulácia surovín

Predstavitelia priemyslu sa sťažujú na nadmernú reguláciu európskeho trhu s nerastnými surovinami. V globálnej perspektíve to má viesť k nekonkurenčným cenám ich výrobkov.
Vonkajšie vzťahy 14-03-2012

EÚ a ďalší opäť žalujú Čínu pre nerasty

Európska únia podala na Svetovú obchodnú organizáciu podnet voči Číne z dôvodu obmedzovania vývozu vzácnych zemín. K rovnakému kroku sa prvýkrát zároveň rozhodlo Japonsko a USA. Prednedávnom WTO rozhodla v prospech EÚ v spore o iné nerastné suroviny.