TÉMA: Zelená kniha

Ekonomika 11-12-2006

Medzinárodný obchod: má sa EÚ “brániť”?

Komisár pre obchod Peter Mandelson spustil prehodnotenie kontroverzného systému EÚ pre ochranu výrobcov pred produktmi tretích krajín, ktoré sú na trh uvedené za nespravodlivo nízke ceny.
Ekonomika 19-10-2006

Povedie efektívnejšia energia k úsporám?

Akčný plán pre energiu, ktorý by mal byť prijatý 19. októbra, predvída viac než 75 opatrení, ktorými má byť dosiahnuté 20% zníženie spotreby energie v Európe do roku 2020. Niekoľko expertov však kladie otáznik nad tým, či viac efektivity automaticky povedie k nižšej spotrebe energie.
Ekonomika 11-10-2006

Dôjde k zvratu dopravnej politiky EÚ?

Napriek cieľu bielej knihy o doprave z roku 2001 – znížiť dopyt po cestnej doprave, len zelené skupiny MVO-čiek si aj naďalej myslia, že ide o cieľ, ktorý je potrebné splniť.
Ekonomika 09-10-2006

EÚ so zárukou zimných dodávok plynu

Ukrajina skladuje na nadchádzajúcu zimu až 25 miliárd metrov kubických zemného plynu. 6. októbra to bolo oznámené koordinačnej skupine EÚ.
Ekonomika 09-10-2006

Komisia pomáha s rozvojom „čistej energie“

Komisia chce svojím príspevkom vo výške 80 miliónov eur počas štyroch rokov prispieť naštartovaniu nového globálneho fondu s rizikovým kapitálom, ktorého cieľom je mobilizovať súkromné a verejné investície do zdrojov obnoviteľnej energie a efektívnejšieho využívania energie v rozvojových krajinách.
Slovensko v EP 12-09-2006

Duševné zdravie zaujíma Úniu

EP vyzval členské štáty na spoluprácu v oblasti ochrany duševného zdravia obyvateľstva a na prijatie účinných stratégií, ktoré by mali viesť k zníženiu počtu samovrážd, najmä medzi mladými ľuďmi.
Ekonomika 27-06-2006

Nový plynovod spojí Európu s Kaukazom

Projekt Nabucco, ktorého cieľom je zásobovať západnú Európi zemným plynom z regióna Kaspiku, dostal 26. júna politickú podporu zo strany kľúčových tranzitných krajín. Cieľom tohto kroku je znížiť energetickú závislosť EÚ na Rusku.

Únia proti drogám

Traja komisári sa spojili, aby navrhli komplexnú politiku na boj proti drogám v EÚ. Cieľom je znížiťaj ponuku, aj dopyt.
Ekonomika 23-06-2006

Komisia prehodnocuje dopravnú politiku

Aktualizovaná dopravná politika EÚ, pripravená Komisiou, sa pokúša zlepšiť mobilitu občanov a podporiť konkurencieschopnosť a súčasne udržať na nízkej úrovni spotrebu energie a znížiť negatívne dopady na životné prostredie.
Ekonomika 21-06-2006

Bezútešný výhľad pre životné prostredie na ďalších 25 rokov

Medzinárodný energetický výhľad na rok 2006 predvída nárast globálnej energetickej spotreby medzi rokmi 2003-2030 o 71%, čo by malo vyústiť do nárastu celosvetových emisií oxidu uhličitého v tom istom období o 75%.
Verejná správa 20-06-2006

Francúzsko začalo debatu o transparentnosti

Aby zainteresovala francúzsku občiansku spoločnosť v rámci Európskej iniciatívy transparentnosti, spustila francúzska vláda svoju vlastnú konzultáciu, týkajúcu sa transparentnosti v EÚ.
Ekonomika 07-06-2006

Význam energetiky v politike EÚ rastie

Komisia a Javier Solana vydali spoločný dokument. Navrhujú okamžité kroky, ktorými sa EÚ vyrovná s rastúcou závislosťou na dodávateľoch energie, akým je napríklad Rusko.
Zdravotníctvo 07-06-2006

Zlá výživa nie je jedinou príčinou obezity

Podľa účastníkov výročnej konferencie o obezite sa príliš veľa pozornosti venuje príjmu potravy a príliš málo významu fyzickej aktivity.
Ekonomika 19-05-2006

Blairova kontroverzná energetická politika

Jadrová energia, obnoviteľná energia a efektívna energia sú „späť na agende a mstia sa“, povedal britský premiér Blair, čím zažal kontroverznú diskusiu o voľbe jadrovej energie a súčasti dlhodobého energetického mixu krajiny.
Vonkajšie vzťahy 16-05-2006

Vzdelávaním spotrebiteľov proti obezite

Obe strany Atlantiku sa zhodli na tom, že boj proti epidémii obezity začína vzdelávaním spotrebiteľov, aby sa informovane rozhodovali.
Ekonomika 28-04-2006

Exkomisár Fischler požaduje „revolúciu v energii“

Počas tlačovej konferencie v Parlamente 26. apríla niekdajší komisár pre poľnohospodárstvo Franz Fischler kritizoval Zelenú knihu EÚ o energii za to, že nejde dostatočne ďaleko a vyzval Komisiu, aby investovala viac do zdrojov obnoviteľnej energie, konkrétne do biomasy.
Ekonomika 21-04-2006

Gazprom varuje Európu

Ruská spoločnosť Gazprom tvrdí, že dokáže zabezpečiť energetické potreby EÚ, ale nechce, aby jej bolo bránené v trhovej expanzii.
Veda a inovácie 24-03-2006

Malými krokmi k energetickej politike EÚ

Summit EÚ podporil väčšiu spoluprácu v energetickej politike, ale vyhol sa horúcim otázkam ako deregulácia trhu s energiou a cieľom udržateľnej energie.
Ekonomika 22-03-2006

Rusko-čínska dohoda o energii

Moskva a Peking súhlasili s rozšírením svojich energetických väzieb novými plynovodmi, ktorými by mal začať od roku 2011 prúdiť ruský zemný plyn do Číny. Dohoda bola podpísaná uprostred európskej neistoty spôsobenej pomalosťou vytvárania užšej energetickej spolupráce a rastúcou konkurenciou zo strany iných spotrebiteľov plynu.
Ekonomika 20-03-2006

Rozhovory EÚ-Rusko uviazli

Predseda Komisie José Manuel Barroso sa z víkendovej návštevy Ruska nevrátil so žiadnym hmatateľným pokrokom v otázke „špeciálneho vzťahu“, ktorý zamýšľa sledovať v energetických vzťahoch s Moskvou.
Ekonomika 15-03-2006

Súhlas Rady s novou energetickou politikou

Rada pre energiu trvá na tom, že nová politika by mala prispieť „vyváženým spôsobom“ k bezpečnosti ponuky, ekonomickej konkurencieschopnosti a environmentálnej udržateľnosti bez toho, aby porušovala národnú suverenitu.
Ekonomika 14-03-2006

MVO-čky útočia na nukleárnu energiu

Aspekt vedy a výskumu v energetickej politike sa stáva politickou témou v čase, keď sa lídri EÚ pripravujú na spoločný summit o energetike koncom marca 2006.
Ekonomika 14-03-2006

Energetická politika EÚ

Analýza hodnotí novú iniciatívu EÚ v oblasti energetiky z pohľadu Socialistickej frakcie v Európskom parlamente a identifikuje hlavné výzvy spoločnej európskej energetickej politiky.
Ekonomika 10-03-2006

Východiská novej energetickej politiky EÚ

Kľúčovými návrhmi Komisie pre spoločnú energetickú politiku EÚ je úplná liberalizácia trhu, vonkajšie vzťahy a obnoviteľné energie. Váha však so zasahovaním do energetických rozhodnutí národných štátov, ako napríklad nukleárna energetika.