TÉMA: zelena

Nemecký plán prechodu na čistú energiu čelí veľkej kritike

Najvyšší nemecký kontrolný úrad v nedávnej správe ostro skritizoval projekt "Energiewende" kancelárky Angely Merkelovej, ktorý je zameraný na prechod na obnoviteľné zdroje energie. Vláda oponuje tým, že audítori brali do úvahy iba finančné aspekty projektu.

Berlín a Brusel hľadajú spoločnú reč v zelenej energii

Nezhoda medzi Bruselom a Berlínom ohľadom novej úpravy nemeckej legislatívy pre oblasť zelenej energie pretrváva. Angela Merkelová je podráždená výrokmi európskeho komisára pre hospodársku súťaž. Riešenie by sa malo nájsť do konca júla.

Paríž zvažuje financovať zelenú energetiku cez ECB

Poradný orgán francúzskej vlády navrhol, aby Európska centrálna banka vytvorila prostriedky na podporu prechodu k obnoviteľným zdrojom energie. Systém by podľa autorov nutne nemusel viesť k inflácii.
Regionálny rozvoj 17-06-2013

Potočnik: Kľúčovými aktérmi pri budovaní zelených miest sú ľudia

Ďalším držiteľom titulu Európske zelené hlavné mesto bude Bristol, ktorý si porotu získal najmä vďaka investíciám do ekologickejšej dopravy a energetiky. Predstavitelia európskych inštitúcií poukazujú na príležitosti, ktoré zelený rast a udržateľné postupy prinášajú pre podniky a lokálnu ekonomiku.
Vzdelávanie 07-06-2013

Zelená škola vstupuje do 9. ročníka

Najväčší vzdelávací ekoprogram, ktorý pôsobí v 53 krajinách sveta, spustil registráciu škôl do ďalšieho ročníka. Prioritou je aktívne zapojenie žiakov. Školy môžu získať medzinárodný certifikát i finančnú podporu na svoje projekty.
Veda a inovácie 06-05-2013

EK: Investície do zelenej infraštruktúry sa mnohonásobne vrátia

Európska komisia v novej stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry zdôrazňuje prínosy investícií pre prírodu, spoločnosť a obyvateľov. Lacnejšou alternatívou výstavby protipovodňovej ochrany by bola napríklad absorpcia nadmernej vody prírodnými mokraďami.
Daňová politika 03-07-2012

Udržateľná spotreba vyžaduje správny mix opatrení

Hoci sa svetoví lídri na konferencii v Rio de Janeiro dohodli podporiť udržateľnú spotrebu a výrobu, podľa analytikov budú firmy i kupujúci musieť urobiť viac než len hodiť na papier prázdne slová.

EBRD smeruje miliardy do obnoviteľných zdrojov

Hlavná európska rozvojová banka stupňuje svoje úsilie v oblasti obnoviteľnej energie a ochrany klímy. Krátko po kritike zo strany environmetalistov EBRD oznámila, že v nasledujúcich 3 rokoch na projekty udržateľnej energie vyčlení takmer 6,5 milióna eur.
Podnikanie 18-05-2012

Európa pomaly kráča k zelenému hospodárstvu

Údaje environmentálnej agentúry ukazujú, že napriek pokroku v niektorých oblastiach čaká na Európu ešte veľa práce, aby sa jej podarilo vytvoriť takzvanú zelenú ekonomiku.
Poľnohospodárstvo 17-05-2012

Ekológovia odsudzujú dohodu ministrov o reforme agropolitiky

Ochranári prírody odsúdili postup ministrov pre poľnohospodárstvo, ktorí oslabili niektoré s najkontroverznejších environmentálnych návrhov pre budúcu finančnú podporu európskej agropolitiky.
Európa 2020 29-02-2012

Maloobchodníci sa zaviazali efektívne využívať zdroje

Maloobchodní predajcovia vo svojich rozhodnutiach čoraz viac dbajú na ekologický prístup v zásobovaní, distribúcii a na efektívne využívanie prírodných zdrojov a energie. Prispievajú tak k zvyšovaniu udržateľnej výroby a spotreby.

Zdanlivo zelení

Keď sa v októbri kráľovne Markéte II predstavovali noví dánski ministri, dal nastupujúci minister rozvoja najavo svoj vzťah k ekológií tým, že do paláca prišiel na maličkej trojkolke na elektrický pohon. Táto pastva pre fotografov sa stala pôsobivým dokladom ministrovho prístupu k životnému prostrediu – avšak pravdepodobne v inom zmysle, ako on sám zamýšľal.
Podnikanie 28-10-2011

Propaganda „zelenej spotreby“ má niekoľko háčikov

Nekritické podnecovanie spotrebiteľov k nákupu ekologickejších výrobkov, napríklad aj znižovaním ich ceny, by mohlo mať opačné dôsledky v podobe zvýšenej spotreby ako celku. Environmentalisti varujú pred takýmto spätným úderom.
Daňová politika 23-09-2010

Európska zelená revolúcia sa rozbieha len veľmi pomaly

Zelená ekonomika sľubuje tvorbu pracovných miest v čase rastúcej nezamestnanosti, no sú európske firmy pripravené využiť tento potenciál? Sieť EurActiv preskúmala, ktoré krajiny majú najlepšie vytvorené podmienky na čerpanie výhod zelenej revolúcie a tiež bariéry, ktorým čelia malé podniky.
Daňová politika 13-08-2010

Británia: Firmy za vyprodukované emisie zaplatia

Britské spoločnosti budú platiť daň za každú tonu vyprodukovaných emisií CO2. Rozhodujúcim faktorom je ich ročná spotreba energií.

Nórsko do roku 2030 CO2 neutrálne?

Nórsko berie svoje zelené ciele vážne. Presadzuje ekologický prístup a investovanie do environmentálne priateľských technológií.
Ekonomika 29-07-2010

Francúzsko predstavilo stratégiu pre zelenú ekonomiku

Francúzi majú stratégiu prechodu na zelenú ekonomiku. Vláda chce prispôsobiť priemyselnú politiku a vytvoriť udržateľnejší model pre poľnohospodárstvo. Okrem toho čoraz viac produktov dennej spotreby bude mať environmentálne označenie.
Ekonomika 11-06-2010

Cesta z krízy je vydláždená zelenými pracovnými miestami

Nová generácia "zelených" pracovných miest bude zahŕňať nízkokvalifikované aj vysokvalifikované miesta. EÚ preto dúfa, že by pri znižovaní rekordnej európskej nezamestnanosti mohla zohrať kľúčovú úlohu.
Energetika 09-06-2010

Rast začína vytvorením energetického spoločenstva v EÚ

Európska únia sa začala energetikou ako únia pre uhlie a oceľ. Päťdesiat rokov na to je potrebné, aby sa vytvorila spoločná energetická politika ako predpoklad na rast, uvádza v interview pre EurActiv dánska ministerka pre energetiku a klimatické zmeny Lykke Friis.
Fosílne palivá 05-02-2010

Dopyt po zemnom plyne v EÚ a USA bude rásť

V západných krajinách bude do roku 2030 výrazne rásť dopyt po zemnom plyne. Pôjde o dôsledok snahy znižovať emisie CO2 v energetike a v priemysle. Vo svojom energetickom výhľade to konštatuje americká ropná spoločnosť ExxonMobil.
Daňová politika 30-11-2009

MSP čakajú na impulz z environmentálneho sektora

Sľuby o tvorbe zelených pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť z eko-inovácií a modernizácie stavebného fondu, dávajú malým firmám nádej na hospodársku obnovu. Sieť EurActiv preskúmala „zelené ekonomické prostredie“ v Európe.
Ekonomika 03-11-2009

Európska zelená ekonomika zaostáva za ázijskými rivalmi

Európa ďaleko zaostáva napríklad za Čínou v investíciách do zelených technológií. Rastú teda obavy, že nové pracovné miesta budú vznikať v Ázii a EÚ čaká sociálna katastrofa.
Doprava 01-04-2009

Ako ďalej so zelenými poplatkami v doprave?

Návrh českého predsedníctva, aby prevádzkovatelia nákladných automobilov platili zelené poplatky za využívanie cestných komunikácií, nezískal podporu ostatných členských krajín. Viacerí ministri sa vyslovili, že obdobie hospodárskej recesie nie je správnym časom na vytváranie dodatočných nákladov v sektore dopravy.
Fosílne palivá 08-09-2008

Aká musí byť reklama, aby bola zelená?

V Európe sa začína čoraz intenzívnejšie diskutovať o štandardoch zelenej reklamy. Impulzom je najmä rozhodnutie britského Úradu pre štandardy v reklame, ktorý v auguste konštatoval, že ropný koncern Shell neprávom označil svoje kanadské ropné polia za udržateľné a zavádzal tak verejnosť.