TÉMA: Zelené knihy

Ekonomika 23-06-2006

Komisia prehodnocuje dopravnú politiku

Aktualizovaná dopravná politika EÚ, pripravená Komisiou, sa pokúša zlepšiť mobilitu občanov a podporiť konkurencieschopnosť a súčasne udržať na nízkej úrovni spotrebu energie a znížiť negatívne dopady na životné prostredie.
Ekonomika 05-06-2006

Parlament by chcel šetriť energiou domácností

Ak by existujúca legislatíva bola v členských štátoch plne implementovaná, EÚ by už bola na polceste k splneniu svojho cieľa usporiť do roku 2020 20% energie, tvrdí Parlament.
Ekonomika 15-02-2006

Celoeurópsky trh pre investičné fondy?

Odpovede na zelenú knihu o investičných fondoch zo strany sektoru a ďalších zainteresovaných strán ukazuje všeobecnú podporu skôr pre zlepšenie existujúceho režimu než pre legislatívne zmeny.