TÉMA: zelený

Vonkajšie vzťahy 21-01-2015

EÚ spúšťa diplomatickú ofenzívu na podporu klimatickej dohody OSN

Európska únia v pondelok prijala plán na diplomatickú podporu ambicióznej klimatickej dohody o globálnom otepľovaní, ktorá má byť podpísaná koncom roka v Paríži.

Časť ministrov EÚ žiada ambicióznu klimatickú politiku

Ministri životného prostredia 13 krajín, medzi ktorými chýba Slovensko, a tiež viacero biznis lídrov sa pripojilo k výzve prijať ambiciózne energetické a klimatické ciele do roku 2030, reformovať systém obchodovania s emisiami a naštartovať cestu zeleného rastu.
Poľnohospodárstvo 06-09-2012

Europoslanci chcú enviro-pragmatizmus

Po neúspechu dohodnúť sa na konferencii v Riu na ambicióznom pláne, musí Európa zdvojnásobiť svoje klimatické úsilia a byť pragmatickejším svetovým lídrom. Zhodli sa na tom traja poslanci Európskeho parlamentu.

OZE: Európske firmy potrebujú prístup na nové trhy

Otvorený prístup na trh s energiami v rozvíjajúcich sa krajinách ako Brazília, Čína či India bude podstatným činiteľom pre udržanie si prvenstva európskych firiem zameraných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.
Daňová politika 02-05-2012

Klimatická pomoc sa môže stratiť v daňových rajoch

Využívanie prostredníkov zo strany súkromného sektora pri poskytovaní klimatickej pomoci znamená investičné riziko. Podľa neziskových organizácií je dôvodom nedbalosť prispievateľských krajín pri zaistení transparentnosti a adekvátneho monitoringu.

EÚ znižuje očakávania od konferencie v Riu

Európa čelí prekážkam pri naplnení dvoch svojich priorít na nadchádzajúcej konferencii o udržateľnom rozvoji v Rio de Janeiro. Priznal to vysoký predstaviteľ Komisie. Zároveň dodal, že Únia zostane „ambicióznym partnerom“.

EÚ sa musí zjednotiť v otázke klimatického fondu

Životy v krajinách zraniteľných na zmenu klímy visia na vlásku, zatiaľ čo bohaté štáty sa hašteria o to, kto bude rozdeľovať prostriedky. Na vývoj pri financovaní boja s klimatickou zmenou upozornil Wendel Trio z neziskovej organizácie CAN Europe.
Regionálny rozvoj 23-03-2012

Barroso: Inšpiráciou pre zelené mestá môže byť Kodaň

Predseda Európskej komisie vyzval ukončiť „umelý“ rast, za ktorým stojí „nezodpovedné finančné správanie“. Európske mestá by si podľa neho mali vziať príklad z dánskej metropoly.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 25-01-2012

Prelomové rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD

Bratislava, 25. Január 2012 – Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) vydal dňa 21. decembra 2011 druhostupňové rozhodnutia vo veci návrhov na výmaz medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky.
Vonkajšie vzťahy 08-12-2011

V Durbane hľadajú financie na sľuby o klimatickej pomoci

EÚ by mohla svoje sľuby o klimatickej pomoci chudobným krajinám splniť z externých nástrojov budúceho rozpočtu. Presné zdroje i rozdeľovanie globálnej pomoci je však stále záhadou.
Klíma 08-09-2010

Klimatická pomoc chudobným získava formu

Takmer 50 krajín sa koncom minulého týždňa zišlo na neformálnom stretnutí venovanom vytvoreniu tzv. zeleného klimatického fondu, ktorý má v boji proti klimatickým zmenám pomôcť chudobným štátom.
Daňová politika 30-11-2009

MSP čakajú na impulz z environmentálneho sektora

Sľuby o tvorbe zelených pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť z eko-inovácií a modernizácie stavebného fondu, dávajú malým firmám nádej na hospodársku obnovu. Sieť EurActiv preskúmala „zelené ekonomické prostredie“ v Európe.
Podnikanie 23-02-2009

Aj v čase krízy môže byť recyklácia finančne udržateľná

V Prahe sa zišli odborníci na recykláciu a a odpadové hospodárstvo. Diskutovali o udržateľnosti recyklačných systémov v čase finančnej a hospodárskej krízy. Závery stretnutia sú určené pre ministrov životného prostredia krajín EÚ.
Kultúra a médiá 12-06-2008

Barrón: Prvé výsledky recyklačnej kampane čakajte za štyri roky

Antonio Barrón López de Roda hovorí o formovaní postoja Španielov k životnému prostrediu. Myslí si, že jeho krajina prešla za posledných 10 rokov veľký kus cesty. V súčasnosti dosahuje mieru recyklácie, ktorá je porovnateľná s Francúzskom. Tamojšie osvetové aktivity vychovávajú k environmentálnemu rozmýšľaniu 500-600 tisíc detí. Barrón pracuje vo firme ECOEMBES, ktorá je držiteľom známky ZELENÝ BOD v Španielsku. Má na starosti komunikáciu s ostatnými akcionármi Pro Europe, teda s ostatnými držiteľmi známky ZELENÝ BOD v Európe a Kanade.

Quoden: Prípad z Pezinka naučí politikov čo-to o tlaku verejnej mienky

Riaditeľ Pro Europe, Joachim Quoden, hovorí o systéme ZELENÝ BOD. Podľa neho Slovensko dobehne v recyklácii západoeurópske krajiny počas najbližších 5-6 rokov. Odpor verejnosti voči novej skládke v Pezinku naučí politikov čo-to o význame a sile verejnej mienky. Na okraj témy dodáva, že časy jednostranného rozhodovania vlády sú preč - je to možné v Rusku alebo v Číne, nie však v Európe.
Veda a inovácie 12-03-2008

EP podporil inštitút pre európske nápady

Parlament veľkou väčšinou podporil zriadenie Európskeho technologického inštitútu. Frakcia Zelených však tvrdí, že tak ako je návrh postavený, bude EIT významne podfinancovaný.