TÉMA: ženy

Podnikanie 30-03-2016

V EÚ narastá počet matiek samoživiteliek

Belgický inštitútu ponúka analýzu príčina a dôsledkov rozširujúceho sa fenoménu rastúceho počtu matiek samoživiteliek v EÚ s návrhmi, ako by k nemu mohli pristúpiť európski politici.
Vzdelávanie 12-03-2013

Malala Jusufzaiová a vzdelávanie žien

Prípad pakistanského dievčata je ďalším z príkladov brutálnej represie, ktorej čelia dievčatá na celom svete, píše eurokomisárka zodpovedná za vzdelávanie a kultúru.
Slovensko v EP 11-02-2013

Ako môže EÚ urobiť Valentína šťastnejším pre dievčatá na celom svete

Právo vybrať si svojho partnera je životne dôležité pre dosiahnutie globálnej rodovej rovnosti a rozvoja. Podľa europoslankýň Kataríny Neveďalovej a Véronique Mathieu je povinnosťou EÚ byť lídrom v ukončení manželstiev z prinútenia u detí.
Kultúra a médiá 04-05-2012

Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách

EÚ zvažuje zavedenie kvót pre ženy vo vedení spoločností. Niečo podobné by bolo treba zvážiť aj pri médiách, hovorí Klaus Heeger.
Sociálna politika 09-03-2012

Nemecko musí nasledovať Francúzsko a ďalších v rodových kvótach

Na podporu počtu žien na vysokých pozíciách vo veľkých firmách musí Nemecko, po vzore iných európskych krajín ako Francúzsko, prísť so zákonom. Argumentuje Margarete Hofmann, viceprezidentka Nemeckej asociácie právničiek.

Feministická revolúcia na Strednom východe

Podľa sociálnej kritičky Naomi Wolf je značná účasť žien na nepokojoch na Strednom východe a v severnej Afrike výzvou pre miestnych diktátorov i stereotypy Západu.
Ekonomika 20-01-2011

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Nová publikácia ASPEKTU študuje rodové dôsledky ekonomickej krízy na Slovensku.
Sociálna politika 17-04-2009

Rodové rozdiely v domácich povinnostiach – príčiny a dôsledky

Pri redukcii rodových rozdielov pri domácich prácach zohrávajú podstatnú úlohy vlády, firmy, ale aj jednotlivci, píše doktorka Claire Schaffnit-Chatterjee v marcovej analýze pre DB Research, výskumnú vetvu Deutsche Bank.
Rovnosť šancí 07-03-2008

Na ceste k rovnosti

Cieľom projektu "Na ceste k rovnosti" je prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Projekt využíva viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň...) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/kyne komunít a MVO, tvorcovia/kyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami...), ktoré sa budú vzájomne dopĺňať.
Rovnosť šancí 18-02-2008

Tu a teraz: sondy do života žien 45+

Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu nazvanú Tu a teraz: sondy do života žien 45+, ktorej editorkou je Zora Bútorová. Publikácia je kolektívnym dielom šiestich autoriek a vychádza v rámci projektu Plus pre ženy 45+ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o druhú zo šiestich výskumných štúdií pripravovaných v rámci tohto projektu. Kľúčovým poznávacím nástrojom všetkých štyroch prípadových štúdií boli hĺbkové pološtandardizované rozhovory s respondentkami v štyroch odlišných regiónoch a sociálnych prostrediach.
Sociálna politika 25-01-2008

Rodová rovnosť a jej dôsledky v EÚ

Rodová rovnosť a jej dôsledky na Európsku Úniu Eva Fodor z Centrálnej Európskej univerzity skúmala vývoj „fenoménu rodovej rovnosti”, publikované v maďarskom magazíne „Analyst”.
Sociálna politika 12-01-2007

Matky na trhu (práce a života)

Výskumná štúdia sa zaoberá postavením žien – matiek v súčasnej slovenskej spoločnosti.
Rovnosť šancí 26-07-2006

Kvety, alergie a samota v politike

V analýze zo série Voľby 2006: Rodové aspekty sa autorka zamýšľa nad katastrofálne nízkym zastúpením žien v novej slovenskej vláde a jeho príčinami.
Rovnosť šancí 12-07-2006

Ženy – teória a prax

Autorka skúma príčiny nedostatočného presadzovania sa žien vo verejnom živote - v práci, politike či kultúre. Jednu z príčin vidí v pasivite a váhavosti samotných žien.
Rovnosť šancí 26-06-2006

Zastúpenie žien v novozvolených parlamentoch

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty s podtitulom „Slovensko sa priblížilo k európskemu priemeru, Česko zaostáva" porovnáva volebné výsledky na Slovensku a v susedných Čechách z hľadiska zastúpenia žien v nových parlamentoch.
Rovnosť šancí 23-06-2006

24 žien v slovenskom parlamente

Autorka sa venuje analýze výsledkov slovenských parlamentných volieb 2006 z rodového hľadiska, z pohľadu zastúpenia žien v budúcom slovenskom parlamente.
Rovnosť šancí 14-06-2006

Billboardy plné mužov

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty sa v súvislosti s predvolebnou kampaňou na Slovensku venuje stereotypnému zobrazovaniu žien a ich verejného pôsobenia.
Kultúra a médiá 13-06-2006

Ženy bez médií – médiá bez žien

Ďalšia zo série analýz v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ sa zaoberá problematikou nedostatočnej prezentácie žien-političiek v slovenských médiách.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Krúžkovať, či nekrúžkovať?

Autorka sa v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ venuje otázke preferenčných hlasov a možnosti ovplyvniť rodové zloženie slovenského legislatívneho orgánu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.
Rovnosť šancí 01-06-2006

Kandidátne listiny politických strán do volieb NR SR 2006 z rodového hľadiska

Analýza je súčasťou pripravovanej širšej štúdie analyzujúcej kandidátne listiny politických subjektov do volieb do Národnej rady SR 17. júna 2006 z hľadiska mechanizmov, napomáhajúcich politickej participácii žien.
Sociálna politika 28-02-2006

Pracovné podmienky žien v odevných fabrikách v Poľsku

Analýza sa zaoberá porušovaním štandardov práce v odevnom priemysle a jeho dopadom na pracovné podmienky žien v poľských odevných fabrikách.
Sociálna politika 12-01-2006

Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

Štúdia je súčasťou správy o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike vo vzťahu k princípom, legislatíve a politikám Európskeho spoločenstva a Európskej únie „Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti“.
Sociálna politika 11-01-2006

Ženy na trhu práce na Slovensku

Analýza skúma vzdelanostnú úroveň na Slovensku, venuje sa problematike zamestnanosti a zamestnaneckej segregácie, nerovnakého odmeňovania a nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu rodovej rovnosti. Prináša konkrétne návrhy na dosiahnutie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu.
Sociálna politika 09-01-2006

Ženy na trhu práce

Analýza sa zaoberá skutočnosťou, že priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie, zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. Ako danú situáciu riešiť?