TÉMA: živnostníci

Sociálna politika 24-09-2019

Štruktúra trhu práce: prevládajú zamestnanci na TPP

Takmer 80 percent ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku tvoria zamestnanci, podobne ako v EÚ. Oproti európskemu priemeru však máme menší podiel ľudí pracujúcich na čiastočné úväzky.
Podnikanie 10-08-2016

Čaká nás doba nástupu freelancerov

Freelanceri sú najrýchlešie rastúci segmemt európskeho pracovného trhu. Verejné politiky by to mali zohľadniť. Ranná dopravná špička je minulosťou. Správca newyorského metra oznámil, že po prvýkrát za 30 rokov „bol nápor na ich systém počas pracovného týždňa najsilnejší mimo tradičnej...
Podnikanie 05-08-2010

Sociálne istoty SZČO a vypomáhajúcich partnerov ošetruje nová smernica

Do platnosti vstupuje smernica zvyšujúca sociálnu ochranu SZČO a neformálne vypomáhajúcich manželiek a životných partnerov SZČO. Členské štáty majú na implementáciu normy dva roky.
Slovensko v EP 17-06-2010

EP obmedzil vodičom živnostníkom pracovný čas

Parlament odmietol vyňať živnostníkov z pôsobnosti smernice o obmedzení pracovného času dopravcov ako to navrhovala spravodajkyňa slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK) a podporovali európski ľudovci, liberáli a konzervatívci.
Ekonomika 10-10-2006

V EÚ je každý šiesty pracujúci živnostníkom

Podľa údajov Eurostatu je každý šiesty pracujúci v EÚ-25 samostnatne činnou zárobkovou osobou. Priemer pre úniu je 16%, pričom ide o 19% mužských pracovníkov a 11% pracujúcich žien.
Podnikanie 19-06-2005

Podnikanie živnostníkov v štátoch EÚ

Vstupom Slovenska do Európskej únie sa živnostníkom otvorila možnosť podnikať na spoločnom trhu. Pre úspech však potrebujú poznať regulačné podmienky pôsobenia v jednotlivých krajinách.
Podnikanie 09-09-2004

Živnostníci – podnikanie v EÚ

Služby v inom členskom štáte, napr. v Nemecku môžu byť poskytované na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Poskytovanie služieb má však mať dočasný charakter.