TÉMA: živnostníci

Podnikanie 05-08-2010

Sociálne istoty SZČO a vypomáhajúcich partnerov ošetruje nová smernica

Do platnosti vstupuje smernica zvyšujúca sociálnu ochranu SZČO a neformálne vypomáhajúcich manželiek a životných partnerov SZČO. Členské štáty majú na implementáciu normy dva roky.
Slovensko v EP 17-06-2010

EP obmedzil vodičom živnostníkom pracovný čas

Parlament odmietol vyňať živnostníkov z pôsobnosti smernice o obmedzení pracovného času dopravcov ako to navrhovala spravodajkyňa slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK) a podporovali európski ľudovci, liberáli a konzervatívci.
Ekonomika 10-10-2006

V EÚ je každý šiesty pracujúci živnostníkom

Podľa údajov Eurostatu je každý šiesty pracujúci v EÚ-25 samostnatne činnou zárobkovou osobou. Priemer pre úniu je 16%, pričom ide o 19% mužských pracovníkov a 11% pracujúcich žien.