TÉMA: zivotne

Poľnohospodárstvo 08-10-2015

Poľnohospodárska politika bude viac o biodiverzite

Nová „zelenšia“ Spoločná poľnohospodárska politika môže byť odpoveďou na strácanie živočíšnych druhov. Európska komisia v to verí aj napriek vlastnému nelichotivému hodnoteniu zmien, ktoré v tejto oblasti nastali.
Potravinárstvo 17-07-2015

Europoslanci zmietli reformu dovozu GMO

Európska komisia predložila veľmi nedokonalú zmenu legislatívy. Zhodli sa na tom včera takmer všetci poslanci Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.
Potravinárstvo 07-11-2014

Únia sa môže priblížiť národným zákazom GMO

Možnosť obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných plodín na území členských štátov prerokuje na budúci týždeň Európsky parlament. Návrh nariadenia, ktoré by to umožňovalo a pozmenilo doterajšiu smernicu, existuje už vyše 4 roky.

Kandidát na komisára pre životné prostredie nepresvedčil

Maltský kandidát väčšinu konkrétnych otázok europoslancov odkázal na budúce stretnutia. Environmentálny výbor EP tak svojím výkonom nepresvedčil.

Eurobarometer: Kríza neznížila záujem ľudí o životné prostredie

Napriek hospodárskej kríze sa obavy Európanov týkajúce sa životného prostredia nezmenšili.
Daňová politika 18-07-2014

EEA: Presuňte dane z práce do životného prostredia

Európska environmentálna agentúra vyzýva zodpovedných ministrov k fiškálnej reforme. Navrhuje napríklad prenesenie dane z práce na aktivity, ktoré poškodzujú životné prostredie.
Doprava 16-04-2014

Vláda schválila prvé operačné programy

Vláda odsúhlasila programy, prostredníctvom ktorých sa budú v nasledujúcich rokoch čerpať fondy na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti a na ochranu životného prostredia. Spolu pôjde o viac než 7 miliárd eur.

Dopyt po službách včiel rastie, v únii ale chýbajú

Podľa najnovšej štúdie majú nedostatok včiel v Európe na svedomí politiky, ktoré únia aktívne presadzuje.
Poľnohospodárstvo 22-11-2013

Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu

Uspokojenie potrieb v oblasti potravín, vody, energie a tiež bývania znamená veľký tlak na životné prostredie, čo ovplyvňuje zdravie a životné podmienky. Slovensko zaznamenalo veľký nárast v používaní priemyselných hnojív, ktoré sa dostávajú do prostredia. Rozširuje sa tiež problém energetickej chudoby.
Regionálny rozvoj 21-10-2013

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

Financovanie odpadových aktivít z eurofondov bolo jednou z tém na konferencii Samospráva a separovaný zber 2013. Podľa návrhu budúceho OP Kvalita životného prostredia by sa suma prostriedkov určená na environmentálne projekty mala oproti súčasnosti zvýšiť.

Slovensko je medzi krajinami EÚ s najviac znečisteným ovzduším

Viac ako 90 % Európanov žije v mestách, kde sú vystavení nebezpečným úrovniam látok v ovzduší, ktoré sú škodlivé pre ich zdravie. Najväčšie znečistenie sa zaznamenalo v Bulharsku, Slovensko sa v niektorých kategóriách umiestnilo na posledných miestach.
Vonkajšie vzťahy 19-09-2013

OSN: Európsky envirokomisár je „Šampiónom Zeme“

Komisár pre životné prostredie si od OSN prevzal cenu za presadzovanie zdrojovej efektívnosti a úsilie znížiť plytvanie potravinami v EÚ.
Voda 08-08-2013

Čistenie komunálnych odpadových vôd v EÚ sa zlepšuje

Rakúsko, Nemecko a Holandsko najviac pokročili v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd a do značnej miery spĺňajú minimálne normy EÚ. Primeraný systém zberu a čistenia je zavedený len v 11 hlavných mestách. Je medzi nimi aj Bratislava.
Vzdelávanie 07-06-2013

Zelená škola vstupuje do 9. ročníka

Najväčší vzdelávací ekoprogram, ktorý pôsobí v 53 krajinách sveta, spustil registráciu škôl do ďalšieho ročníka. Prioritou je aktívne zapojenie žiakov. Školy môžu získať medzinárodný certifikát i finančnú podporu na svoje projekty.
Veda a inovácie 06-05-2013

EK: Investície do zelenej infraštruktúry sa mnohonásobne vrátia

Európska komisia v novej stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry zdôrazňuje prínosy investícií pre prírodu, spoločnosť a obyvateľov. Lacnejšou alternatívou výstavby protipovodňovej ochrany by bola napríklad absorpcia nadmernej vody prírodnými mokraďami.
Obehová ekonomika 15-01-2013

Súdny dvor EÚ vyhovel Pezinčanom v kauze skládky

Súdny dvor EÚ rozhodol v kauze skládky komunálneho odpadu v neprospech Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný environmentálny vplyv.
Obehová ekonomika 15-01-2013

Súdny dvor EÚ vyhovel Pezinčanom v kauze skládky

Súdny dvor EÚ rozhodol v kauze skládky komunálneho odpadu v neprospech Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný environmentálny vplyv.
Vonkajšie vzťahy 18-06-2012

Vedci vyzývajú na zmenu životného štýlu

Vedci varujú, že ak účastníci summitu v Rio de Janeiro (Rio+20) nepodniknú rozhodné kroky v súvislosti s veľkosťou populácie a zvyšujúcou sa spotrebou, bude to mať negatívny dopad na životné prostredie vo svete.
Energetika 15-06-2012

Za aktivity v Tatrách dostali SE európsku cenu

Projekt Energia pre prírodu najväčšieho slovenského výrobcu elektriny získal cenu za prínos podnikateľov k životnému prostrediu.
Veda a inovácie 09-05-2012

Brusel hľadá ekoinovácie, ktoré zavedie do praxe

Európska komisia vyzvala na predkladanie návrhov ekologických inovácií. Vybrané projekty podporí sumou takmer 35 miliónov eur.
Obehová ekonomika 26-04-2012

Komisia žaluje Slovensko a žiada veľké sankcie

Brusel žiada Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií pre Slovensko z dôvodu neprevzatia rámcovej smernice o odpadoch. Za každý deň omeškania nás chce pokutovať sumou vo výške 17.136 eur.

EP tlačí na Komisiu, chce ambicióznu zelenú stratégiu

Dva mesiace pred svetovým summitom o udržateľnosti zaslali poslanci Európskeho parlamentu Komisii jasný odkaz. Radi by videli, aby „bezodkladne“ pripravila ambiciózny environmentálny plán, v ktorom sa Únia vyhne predchádzajúcim neúspechom.
Obehová ekonomika 19-04-2012

Akútnou prioritou enviro-ministra sú problémy s EÚ

Prioritne a čo najrýchlejšie chce minister Peter Žiga riešiť existujúce konania o porušení legislatívy, ktoré voči rezortu spustila Európska komisia, najmä pokiaľ ide o pripravovaný zákon o odpadoch. Urýchlene chce vyriešiť aj problém pozastavenia prostriedkov z eurofondov.

Brusel zbiera názory na enviro priority

Brusel spustil verejnú konzultáciu k 7. environmentálnemu akčnému programu, ktorým sa stanovia prioritné ciele do roku 2020. Občania, samosprávy, mimovládne organizácie, firmy a ďalšie inštitúcie môžu svoj názor vyjadriť do 1. júna.