TÉMA: zjednodušenie

Ekonomika 27-01-2020

Expert SaS chce zaviesť národnú agentúru pre eurofondy: V ich riadení je prezamestnanosť

VOĽBY 2020 | Expert SaS na eurofondy JÁN RUDOLF hovorí, že o tom, na aké projekty pôjdu eurofondy, nemajú rozhodovať samosprávy, ale štát. Do eurofondov chce zaviesť princíp nárokovateľnosti, ktorý zjednoduší proces čerpania a odstráni z neho korupciu.
Sociálna politika 29-06-2010

Komisia uľahčuje prístup k európskym fondom

Európska komisia dala minulý týždeň zelenú opatreniam, ktoré majú uľahčiť prístup k regionálnym fondom a kohéznemu fondu. Do regiónov by sa tak malo dostať viac peňazí na boj proti kríze.
Vzdelávanie 09-06-2010

Vytratí sa z vedeckého bádania kreativita?

Vedcov na elitných univerzitách znepokojuje rastúci trend financovať z fondov EÚ najmä tie projekty, pri ktorých je dopredu známe, že budú úspešné. Obávajú sa tak, že politické priority pripravia vedcov o kreativitu a slobodné myslenie.
Regionálny rozvoj 12-04-2010

Zjednodušenie prístupu k eurofondom pre niektoré krajiny?

V minulotýždňovej správe vyzvala francúzska členka Parlamentu Sophie Briard- Auconie k uvoľneniu kontrolných nástrojov používaných na distribuovanie regionálnych fondov EÚ vo Francúzsku, uvádza EurActiv.fr.
Regionálny rozvoj 23-02-2010

Španielsko chce zjednodušiť prístup k regionálnym fondom

Španielske predsedníctvo žiada o zjednodušenie poskytovania fondov EÚ ako jedného z prostriedkov boja proti ekonomickej kríze.
Budúcnosť EÚ 19-05-2006

Nezrozumiteľná legislatíva EÚ?

Plénum Parlamentu v hlasovaní 16. mája 2006 schválilo súbor 4 správ o zdokonaľovaní tvorby právnych predpisov Únie, vrátane hodnotenia ich dopadov a ich zrozumiteľnosti pre občanov.
Ekonomika 25-04-2006

Dvor audítorov chce zjednodušiť FP7

Európsky dvor audítorov žiada viac výsledkov za prostriedky, vynaložené na európsky výskum, a tvrdí, že návrh Komisie na zjednodušenie 7. Rámcového programu pre výskum by mohol byť podstatne radikálnejší.
Podnikanie 03-03-2006

Poradcovia pre jednoduchšie zákony

Komisia menovala skupinu národných expertov, ktorá jej má pomôcť zjednodušiť a zlepšiť európsku a národnú legislatívu. Skupina sa však nebude vyjadrovať k špecifickým legislatívnym návrhom.