TÉMA: zmeny

Extrémne počasie núti vlády prijímať dôraznejšie opatrenia

Extrémne výkyvy počasia nútia krajiny prijímať tvrdšie opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia, tvrdí to nová správa Európskej environmentálnej agentúry.
Sociálna politika 20-09-2011

Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

Autor analyzuje scenáre demografického vývoja a upozorňuje na mimoriadny význam trhu práce (zamestnanosti) pre vývoj ekonomického pomeru závislosti, ktorý považuje za výstižnejší ukazovateľ, než demografický pomer závislosti.

Kjótsky protokol na konci, čo ďalej?

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Energetika 17-12-2009

Obnoviteľné zdroje energie

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave.
Sociálna politika 17-12-2009

Vzťahy Sever-Juh, adaptácie a mitigácie v rozvojovom svete

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Energetika 15-12-2009

Úspory energií a klimatické zmeny

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave.

Možnosti znižovania emisií CO2 na Slovensku

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave.
Energetika 11-12-2009

Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach SR

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave

Klimatická zmena a klimatické zmeny – príčiny a možné dôsledky, stratégie adaptácie a zmiernenia klimatickej zmeny

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave

Politika zmeny klímy SR – jej východiská a ciele

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Energetika 08-12-2009

Využitie európskych fondov a výnosov z predaja emisných kreditov pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Energetika 02-12-2009

Čas sa naplnil – konečným termínom je Kodaň

„Nemáme inú alternatívu. Klimatické zmeny musíme riešiť a musíme tak činiť práve teraz. Konečným termínom je Kodaň. Čas sa naplnil,“ píše pre EurActiv dánska ministerka životného prostredia a energetiky Connie Hedegaard, dezignovaná komisárka pre klímu.

David Miliband: EÚ bude katalyzátorom pre svet bez uhlíka

Britský minister zahraničia David Miliband v exkluzívnom komentári pre portál EurActiv vyzval lídrov EÚ, aby preukázali väčšiu mieru ambicióznosti a odhodlania pred decembrovou konferenciou UNFCCC v Kodani. Podľa neho EÚ vždy profitovala na veľkých projektoch a ďalším z nich by mala byť "environmentálna únia".
Budúcnosť EÚ 21-01-2008

Zmeny v kosovskej spoločnosti za posledných 20 rokov

Analýza mapuje hlavné udalosti v Kosove od začiatku 80-tych rokov až po súčasnosť, rovnako tiež sumarizuje možné scenáre ďalšieho vývoja a predkladá odporúčania pre slovenskú diplomaciu. Jej hlavnou úlohou je poukázať na zmeny v kosovskej spoločnosti za uplynulé desaťročia.

Po “cestovnej mape z Bali”

Rozhovory o klíme vedené na Bali koncom minulého roka priniesli zásadný zlom v "postupnom prebúdzaní sa" do obchodných aspektov klimatických zmien ako aj do mnohých iných oblastí, píše Cristian Egenhofer z Centra pre európske politické štúdie(CEPS).
Ekonomika 07-08-2007

Spoľahlivosť klimatických modelov rastie

Klimatické modely prinášajú podľa autorky tejto analýzy spoľahlivejšie výsledky, čo výskumníkom umožňuje používať ich s oveľa väčšou istotou ako doteraz.
Budúcnosť EÚ 26-01-2005

Začiatok konca alebo koniec začiatku? – Posilnená spolupráca v Ústavnej zmluve

Autori hodnotia zmeny, zakotvené Ústavnou zmluvou v oblasti „posilnenej spolupráce“ a zvažujú, či a do akej miery existuje v Európe politická vôľa k využitiu nových možností, vytvorených Ústavou.