TÉMA: zmluva

Ekonomika 28-07-2015

Zmeňte zmluvy, aby krajiny mohli opustiť eurozónu!

Vytvorenie pravidiel o vystúpení a vylúčení z eurozóny by pomohlo stabilizovať menovú úniu.
Ekonomika 01-02-2012

Prečo nepotrebujeme novú fiškálnu dohodu

Navrhovaná fiškálna dohoda je zbytočná, keďže ponúka len malé zlepšenie oproti existujúcim pravidlám EÚ a nerieši aktuálne problémy finančných trhov v krátkodobom a strednodobom časovom rozsahu, tvrdí Massimiliano Marcellino.

Nová zmluva START

História procesu obmedzovania a znižovania stavu strategických útočných zbraní je pomerne bohatá na celú radu pokusov.
Budúcnosť EÚ 09-07-2010

Klauzula solidarity EÚ: Prázdne slová alebo efektívny nástroj?

Aj sedem mesiacov po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti zostáva "klauzula solidarity" otvorená rôznym interpretáciám.
Budúcnosť EÚ 05-02-2010

EÚ 2010: Ako po Lisabone

Únia bude musieť využiť všetko, čo jej nová zmluva vyslovene nezakazuje, aby posunula integráciu a vyzbrojila blok novými nástrojmi a inovatívnymi politikami.
Budúcnosť EÚ 06-11-2007

Reformná zmluva: Dve za cenu jedného?

Reformná zmluva EÚ v skutočnosti obsahuje dve zmluvy: zmluvu o EÚ, ktorá obsahuje väčšinu inštitucionálnych zmien, a druhú zmluvu, o fungovaní Únie.
Budúcnosť EÚ 19-10-2007

Reformná zmluva a jej dôsledky

Zdá sa, že návrh Reformnej zmluvy bude počas neformálneho summitu v Lisabone nakoniec prijatý. Analýza z pera Centra pre európsku reformu (CER) polemizuje o možných dôsledkoch tohto kroku.
Budúcnosť EÚ 27-09-2007

Slovensko a limity európskej integrácie

Cieľom štúdie je objasniť faktory, ktoré stoja za euroskeptickými tendenciami na Slovensku. Zachytáva charakter prístupového procesu a charakter členstva SR v EÚ s prechodnými obmedzeniami. Zameriava sa na súbor medzinárodných faktorov, ktoré rámcovali a obmedzovali cestu Slovenska do EÚ a jeho miesto v nej. Hodnotí mieru spolitizovania členstva v EÚ a zhŕňa výsledky priskumov verejnej mienky na hlavné otázky, o ktorých sa v EÚ diskutovalo.
Budúcnosť EÚ 25-09-2007

EÚ po Reformnej zmluve

Reformná zmluva je „relatívne malým krokom“ v inštitucionálnom vývoji EÚ, nenaznačuje ani dramatickejší vývoj, ani podstanú zmenu smeru v tomto procese, píše autor analýzy.

Implikácie Reformovanej zmluvy pre spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

Oblasť spolupráce v justičných a vnútorných veciach, je medzi tými, čo sa „podstatne menia“ novou Reformovanou zmluvou, píšu autori analýzy.
Budúcnosť EÚ 31-07-2007

Bruselská dohoda o reformnej zmluve

Autor analýzy v súvislosti s nedávnym otvorením Medzivládnej konferencie, ktorej výsledkom by mala byť európska reformná zmluva, načrtáva nové perspektívy európskej politiky.
Budúcnosť EÚ 30-07-2007

Európska reformná zmluva: ľahšie podpísať ako ratifikovať?

Podľa autorky analýzy je najvyšší čas na získavanie podpory pre európsku reformnú zmluvu tak v národných parlamentoch jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj v radoch širokej verejnosti.

Význam Washingtonskej zmluvy pre bezpečnosť a mier po 2. svetovej vojne

Podľa niektorých Washingtonská zmluva nebola vôbec potrebná. Ba dokonca, vraj to kvôli nej bola Európa rozdelená 40 rokov, údajne to ona ohrozila mier po 2. svetovej vojne. Niektorí zase tvrdia, že nepriniesla nič nové. To, čo údajne priniesla Európe, teda viac kooperácie, menej konfliktu a vo vzťahu k nebezpečenstvu expanzie komunizmu na Západ ochranu zo strany Spojených štátov, to vraj Európa mala aj bez Washingtonskej zmluvy.
Budúcnosť EÚ 21-06-2007

Systém hlasovania zaváži: prípad Poľska

Autor tvrdí, že medzi silou hlasu v Rade prepočítanou na jedného obyvateľa a medzi ziskom z rozpočtu EÚ prepočítaným na jedného obyvateľa jestvuje jasná závislosť.
Budúcnosť EÚ 12-06-2007

Brown, Blair a Ústavná zmluva

Britský premiér Tony Blair verí, že vo Veľkej Británii nebude potrebné uskutočniť referendum o Ústavnej zmluve v prípade, ak sa európski lídri rozhodnú neísť cestou pôvodného, široko koncipovaného návrhu Ústavy. Na druhej strane Británia by nemala mať problém s prijatím série dodatkov zoštíhľujúcich pôvodný text.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

Budúcnosť Európy – cestovná mapa k novej Zmluve

Riešenie krízy prijímania Ústavnej zmluvy je možné vtedy, ak sa budú politickí lídri koncentrovať na skoncipovanie krátkeho textu, ktorý by priniesol nevyhnutné zmeny, aby EÚ fungovala lepšie a efektívnejšie ako doteraz. Rozdelená Európa predstavuje riziko pre prijatie akéhokoľvek kroku na riešenie ústavnej krízy.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

EÚ: Identita, dôvera a zahraničná politika v multipolárnom svete

Autor vo svojom prejave tvrdí, že európska identita získava v poslednom čase externý rozmer, teda je potrebné posilňovať zdravú zahraničnú politiku.
Budúcnosť EÚ 27-05-2007

Debata o Ústave: medzi realizmom a oživením

Zatiaľ čo Nemecké predsedníctvo chystá „Fahrplan,“ ako sa dostať zo slepej uličky o oživiť proces prijatia Ústavy, analýza z dielne EPC testuje jednotlivé alternatívy, ako sa pohnúť vpred.
Budúcnosť EÚ 05-03-2007

EÚ v roku 2007 – všetko alebo nič

Publikácia sa zaoberá súčasnými kľúčovými témami a výzvami európskej integrácie s hlavným dôrazom na osud ústavnej zmluvy a porovnáva priebeh a vývoj diskusií v jednotlivých členských a kandidátskych štátoch vo vzťahu k európskym záležitostiam.
Budúcnosť EÚ 14-02-2007

Ústavná zmluva – východisko z európskej slepej uličky

Autor je zástancom myšlienky, že jedine nová ústavná zmluva môže pomôcť Európe prekonať krízu, v ktorej sa nachádza.
Budúcnosť EÚ 11-01-2007

Stojí za to bojovať o Ústavu

Autori článku tvrdia, že Ústavu EÚ je potrebné zachrániť. Kľúčovú úlohu zohrá Európsky parlament a Nemecké predsedníctvo EÚ.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Aké je ponaučenie z krachu ústavného projektu?

Autor v článku prezentuje svoj argument že zlyhanie projektu Ústavnej zmluvy je paradoxne dôkazom o úspešnosti existujúcich zmlúv.
Budúcnosť EÚ 15-03-2006

Rozšírená Únia a jej neistá Ústava

Analýza skúma, či by prijatie Ústavnej zmluvy prinieslo významné zmeny.