TÉMA: znalostna

Veda a inovácie 07-02-2011

Vedci protestovali proti presunu eurofondov

Slovenská akademická obec minulý týždeň protestovala proti presunu približne 180 miliónov eur z operačných programov Vzdelávanie a Veda a výskum. Krok, ktorý schválila na svojom rokovaní vláda SR bude mať podľa nich pre vedu „katastrofálne následky“.

Platy v IT sú podľa Komisie príliš vysoké

Podľa eurokomisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej sú platy inžinierov informačných a komunikačných technológií príliš vysoké a spomaľujú tak digitálny rozvoj v Európe. Očakáva sa, že 18. mája Komisia zverejní plán budúceho vývoja tohto sektora.
Veda a inovácie 05-08-2009

Írski experti spochybňujú inovačnú mantru EÚ

Vládou menovaná skupina expertov v Írsku vydala správu, ktorá je kritikou toho, ako a koľko európski rozhodovatelia investujú do vytvárania „znalostnej ekonomiky“.
Veda a inovácie 02-07-2009

Írska vláda začala turné po bankách

Pre zjavnú neochotu bánk poskytovať pôžičky podnikom írska vláda vyslala štátneho tajomníka rezortu obchodu na „turné“ po krajine, aby sa osobne stretol s predstaviteľmi podnikov a bánk.
Veda a inovácie 11-03-2008

EÚ summit prehodnotí Lisabon

Piata sloboda pohybu, kríza na finančných trhoch, klimatické zmeny a energetika - to budú hlavné témy jarného summitu najvyšších predstaviteľov členských štátov EÚ.

RegioStars 2008: Francúzi, Škadinávci a hlavne Briti

Koncom februára ocenili v Bruseli inovačné regionálne projekty podporujúce udržateľný rozvoj a znalostné regionálne hospodárstva za roky 2000-2006. Najviac sa "vytiahli" britské kraje.
Veda a inovácie 03-12-2007

Eurofondy: 40 mld. korún pre výskum a vývoj z EÚ

Viac ako miliardou eur prispeje v rokoch 2007-2013 na slovenský výskum a vývoj (VaV) Euróspka únia, ďalšia polmiliarda príde od štátu a z iných zdrojov. Celkovo sa do infraštruktúry VaV, centier excelencie, transferu poznatkov výskumu do praxe a infraštruktúry univerzít naleje asi 55,3 mld. korún. Bratislave sa ujde necelých 30%, zvyšok pôjde ostatným regiónom.
Vzdelávanie 04-08-2006

Digitalizované informácie akademických knižníc pre podnikateľov

V gescii Slovenskej národnej knižnice a za účasti ďalších desiatich akademických knižníc vznikol projekt s cieľom rýchleho poskytovania najnovších vedecko-technických poznatkov podnikateľskej sfére.
Veda a inovácie 27-03-2006

Inovácie sú kľúčové pre rast a boj s chudobou

V Prahe sa dnes začala medzinárodná konferencia 27 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o inováciách. 5. Fórum o znalostnej ekonomike opäť organizuje Svetová banka (SB). Tá upozorňuje, že región potrebuje viac investovať do vedy a výskumu, ale zároveň ich musia lepšie komerčne využívať.