TÉMA: zodpovednosť

Menej odpadu = menšie poplatky?

Je potrebné vytvoriť zjednotenú definíciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zhodli sa účastníci 22. ročníka konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015, ktorá sa konala koncom februára v Bruseli.

Európske odpadové hospodárstvo je netransparentné

Rôzna výška poplatkov za ten istý druh odpadu, odlišný spôsob zberu a nakladania s odpadom, či rôzne metódy výpočtu celkového množstva odpadu v hospodárstve. Aj na tieto nedostatky poukázala štúdia organizácie BIO a Delloit, ktorú si dala vypracovať Európska komisia.
Veda a inovácie 23-05-2014

Zodpovedné produkty áno, platiť viac nie

Zákazníci chcú zodpovedné produkty, ale len málo je za ne ochotných priplatiť si viac. Ľudia sa nechcú rozhodovať medzi kvalitou a cenou, tvrdí odborník.
Podnikanie 20-05-2014

Nedôvera v biznis je v EÚ hlboký problém

Kým podnikatelia diskutovali o udržaní dôvery občanov, stovky protestujúcich zatkla polícia.
Veda a inovácie 22-04-2014

Investori nájdu spoločensky zodpovedné firmy ľahšie

Investori, ktorí hľadajú firmy s dobrou stopou v environmentálnej, sociálnej a administratívnej oblasti, to budú mať ľahšie. Európski politici nariadili tisíckam firiem zverejňovať informácie, týkajúce sa ich spoločenskej zodpovednosti.
Podnikanie 04-06-2013

Účel firiem musíme znovu premyslieť

Milton Freedman sa mýlil, keď hovoril, že nič ako spoločenská zodpovendosť firiem neexistuje. Prvý panel CSR Summitu hovoril o tom, čo je náplňou slova "udržateľnosť" v 21. storočí.
Energetika 25-05-2012

Brusel ocenil Slovenské elektrárne za ochranu biodiverzity

EÚ oznámila držiteľov ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012. Víťazom v kategórii podnikanie a biodiverzita sa stali Slovenské elektrárne, a.s..
Energetika 07-05-2012

Rekonštrukcia oživí technickú pamiatku

Spoločnosť ZSE odštartovala práce na revitalizácii historickej budovy piešťanskej "Elektrárňe".
InzerciaKomerčný obsah
Regionálny rozvoj 02-12-2011

Hutníkom záleží na osude druhých

Košice, 5. december 2011 – Celoročné dobročinné aktivity hutníckej spoločnosti vrcholia vianočnými podujatiami pre stovky detí i neziskové organizácie z východného Slovenka.
Podnikanie 27-10-2011

Rastu má pomôcť zodpovednosť

Európska komisia predstavila 25. októbra balík opatrení, ktorých cieľom je podporiť zodpovedné správanie a sociálny rozmer podnikov. Zodpovednosť podnikov má podľa Komisie priamy vplyv na ich úspešnosť, a teda aj na rast celkovej ekonomiky.

Howitt: Neexistuje iba jeden prístup k spoločenskej zodpovednosti

Európska komisia predstavila nový návrh opatrení týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti firiem a reportingu CSR aktivít. Podľa europoslanca Richarda Howitta je to krok správnym smerom.
Sociálna politika 16-08-2011

Materská dovolenka: hrozba pre biznis?

Na pozadí prebiehajúceho boja o reguláciu materskej dovolenky v EÚ, je firemná kultúra najmä väčších spoločností i na Slovensku naklonená ústretovejšiemu prístupu k ženám na materskej.

Aj mobilní operátori prispievajú k „dobrej veci“

Spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko už viac ako rok umožňujú svojim zákazníkom prispieť ďeťom, onkologickým pacientom, či mladým talentom darcovskou SMS-kou. Na Slovensku sa takýmto spôsobom vyzbieralo takmer 900 tis. korún.
Sociálna politika 09-10-2008

Najväčší slovenskí filantropi

Fórum donorov zverejnilo rebríček slovenských firiem, ktoré v uplynulom roku zo svojich prostriedkov v najväčšej miere podporili neziskové aktivity verejno-prospešného charakteru. Hodnotili sa finančné a nefinančné dary nad rámec asignovaných 2% dane a sponzorských príspevkov. Firmy takto rozdali cca 138 mil. Sk.

Ako merať spoločenskú zodpovednosť

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) urobila začiatkom septembra dôležitý krok k vytvoreniu globálneho štandardu „spoločenskej zodpovednosti“.
Verejná správa 07-03-2008

Druhá strana lobistickej mince – zamestnanci Komisie

Zamestnanci Komisie sú v styku s lobistami často v konflikte záujmov. Mnohí z nich sú ich bývalými kolegami z bruselských inštitúcií. Komisár Kallas chce euroúradníkov vzdelávať a budovať ich povedomie o etických princípoch.
Sociálna politika 21-02-2008

Prieskum: etické otázky ovplyvňujú spotrebiteľov

Väčšina Fínov je pripravená bojkotovať firmy, ktoré sa nesprávajú spoločensky zodpovedne. Aktivizovať sa sú však ochotní najmä starší ľudia, mladí Fíni pripisujú otázkam sociálne zodpovednosti omnoho menší význam.

CSR: Transparentnosť sa oplatí

Kľúčovým indikátorom spoločensky zodpovednej firmy je transparentnosť, tvrdí štúdia nadnárodnej PR spoločnosti.
Podnikanie 25-09-2007

V. Špidla: Sociálne zodpovedné správanie je silným politickým princípom

S českým komisárom pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí sme hovorili o výhodách sociálne zodpovedného správania sa firiem a o flexikurite, teda o konceptoch, ktoré sú aj napriek podpore Komisie v nových členských krajinách pomerne neznáme.
Sociálna politika 07-07-2003

Sociálna zodpovednosť korporácií v EÚ

Táto príručka prispieva do diskusie o významnej úlohe, ktorú EÚ môže a mala by hrať, pri podpore sociálnej zodpovednosti korporácií. Upozorňuje, že tieto kroky by mali byť len doplnkom, nie náhradou tradičných foriem regulácie.