TÉMA: zodpovednosť

Sociálna politika 07-07-2003

Sociálna zodpovednosť korporácií v EÚ

Táto príručka prispieva do diskusie o významnej úlohe, ktorú EÚ môže a mala by hrať, pri podpore sociálnej zodpovednosti korporácií. Upozorňuje, že tieto kroky by mali byť len doplnkom, nie náhradou tradičných foriem regulácie.