TÉMA: Zsolt Gál

Budúcnosť EÚ 08-11-2017

Hodnota za európske peniaze – cesta k efektívnejšiemu rozpočtu EÚ

Európska únia musí zvýšiť financovanie oblastí ako obrana, bezpečnosť, migrácia, či veda a výskum. Európsky rozpočet preto musí byť efektívnejší, flexibilnejší a jednoduchší.
Ekonomika 22-08-2012

Finančná kríza 2007-2009. Čo sa pokazilo a čo bolo iné?

Autor skúma príčiny súčasnej finančnej krízy a porovnáva vývoj v USA a iných rozvinutých ekonomikách.