TÉMA: zvierat

Vzdelávanie 21-10-2010

Komisia odsúhlasila dovoz potravín z klonovaných zvierat

Európska komisia zvažuje, že v EÚ dočasne zakáže klonovanie zvierat na potravinárske účely. Zároveň však vyhlásila, že je pripravená povoliť dovoz potravín z mláďať vyklonovaných zvierat.
Sociálna politika 10-09-2010

Belgické predsedníctvo chce lepší život pre psov a mačky

Belgicko chce počas svojho predsedníctva obrátiť pozornosť aj na kľúčovú úlohu, ktorú v spoločnosti zohrávajú psy a mačky. Tamojšia ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí Laurette Onkelix včera týmito slovami vyjadrila podporu vytvoreniu celoeurópskej stratégie za lepší život zvierat.
Zdravotníctvo 18-01-2008

Nie všetci si chcú pochutiť na klonovanej Dolly

Európska skupina pre etiku vedy podľa vlastných slov nenašla dostatočné argumenty, aby odobrila produkciu mäsa a mlieka z klonovaných zvierat. Súčasne však vyzvala na verejnú diskusiu o dopadoch klonovania na životné prostredie, ľudské zdravie a spoločnosť vôbec.
Ekonomika 27-06-2006

Dobré životné podmienky zvierat – záujem rastie

Problematike dobrých životných podmienok zvierat sa v EÚ venuje dostatočná pozornosť. Sú spotrebitelia ochotní platiť za "produkty šetrné ku zvieratám"? Aj to bola téma, o ktorých sa diskutovalo na Vypočutí organizovanom poľnohospodárskym výborom EP k Akčnému plánu EÚ na zaistenie dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2006-2010.