TÉMA: zvysovanie

Ekonomika 21-11-2011

Euroúradníci chcú štrajkovať pre platy

Euroúradníci varujú, že koncom novembra budú štrajkovať proti návrhu Komisie, ktorá v rámci úsporných opatrení plánuje obmedziť zvyšovanie platov.
17-08-2008

OP KaHR 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (KaHR – 21SP – 0801)

Dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie sú predmetom výzvy OP KaHR, v rámci, ktorej sa môžu malí, strední a veľkí podnikatelia do 19. 12. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.
Daňová politika 07-09-2007

Spotrebná daň otvára cenové nožnice medzi lacnými a drahými cigaretami

"Ideálne by bolo, keby existovala jedna cena na všetky cigarety", vyhlásil Robert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva. Avizované zvyšovanie spotrebnej dane však ide opačným smerom.
Ekonomika 14-03-2007

EÚ chce vyššie dane na motorovú naftu

Návrhy smerujúce k presadeniu zvyšovania cien motorovej nafty s cieľom odstrániť „naftovú turistiku“ a znížiť mieru znečisťovania budú s najväčšou pravdepodobnosťou čeliť silnému odporu zo strany krajín, kde sú spotrebné dane z nafty na nízkej úrovni ako napríklad v Luxembursku či v členských štátoch strednej a východnej Európy.