Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Infoseminár k výzve o nenávratný finančný príspevok, Trnava

14.03.2008 00:00
Dátum:
14.03.2008
Čas:
00:00
Organizátor:
Sociálna implementačná agentúra
Miesto konania:
Trnava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

V trnavskom hoteli Prestige sa uskutoční infoseminár k nenávratným finančným príspevkom v rámci aktuálnej výzvy č. DOP–SIA–2008/4.1.3/01, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom seminára je hlavne prezentácia podmienok vyhlásenej výzvy s dôrazom na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť výdavkov, zabezpečenie informovanosti projektov a taktiež prezentácia formulárov Žiadostí o poskytnutie NFP a jej príloh, ako aj rady a pokyny k jej vyplneniu.

Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané jednak počas diskusie po skončení prezentácií alebo počas individuálnych konzultácií v poobedňajších hodinách.

Účastníkom seminára odporúčame, aby sa vopred oboznámili s obsahom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, Príručky pre žiadateľa o nenávratný NFP ako aj ostatných zverejnených dokumentov.

Seminár je bezplatný. Dalšie informácie, pozvánka, prihláška, ako aj spôsob prihlasovania sa na seminár budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na webovej stránke www.sia.gov.sk.

REKLAMA

REKLAMA