Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Interkultúrne poradenstvo

11.03.2008 00:00 - 12.03.2008 00:00
Dátum:
11.03.2008 - 12.03.2008
Organizátor:
Excelentná univerzita
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

V priestoroch auly Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa uskutočnia prednášky Rev.Helmuta Weissa na tému:

“Supervízia spolupracovníkov pre službu interkultúrneho poradenstva a integráciu cudzincov”

Program prednášok:

11.3.2008
“Cudzinec smie ostať cudzincom – medzikultúrne duchovenstvo ako vnímanie odlšinosti.”
-prednáška pre verejnosť

12.3.2008
“Supervízia v službe personálneho rozvoja a integrácie?”
-prednáška pre verejnosť

Helmut Weiss je dlhodobo vedúcou osobnosťou európskeho charakteru v tvorbe programov supervízie a poradenstva v prostredí kultúrne a nábožensky pluralitnej spoločnosti. Jeho záujem o región strednej a východnej Európy viedol k tvorbe programov vzdelávania v supervízii v náväznosti na štandardy vytvorené v „Nemeckej spoločnosti pre pastorálnu psychológiu“ (DGfS) v našej oblasti, zatial okrem Slovenska. V r. 1978 sa stal Supervízorom DGfP. Helmut Weiß sa narodil 4. októbra 1942 v Sedmohradsku. V roku 1972 ukoncil teologické štúdium (Heidelberg, Goettingen und Erlangen). V rokoch 1969 -70 absolvoval štúdium „Pastorálneho vzdelávania na klinikách“ v USA (Austin a Houston, Texas). Je členom „Nemeckej spoločnosti pre Pastorálnu psychológiu“. V rokoch 1978 -88 bol vedúcim Pastorálneho centra Diakonického diela v Kaiserwert, kde vykonával kurzy a vzdelávanie v supervízii. Do r. 2007 bol farárom a učiteľom supervízie pre ďalšie pastorálne vzdelávanie pre Ev. cirkev v Duesseldorfe. Od r. 1985 je predsedom Pracovného spoločenstva pre pastorálnu starostlivosť Porínia. Od r. 1995 je Prezidentom Spoločnosti pre interkulturálnu pastorálku a poradenstvo (SIPCC). Od roku 2001 vedie kurzy v pastorálke a supervízii v Indonézii, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Je aktívnym členom European Council for Patstoral Care and Counselling od roku 1988. Je organizátorom Svetového kongresu 2007 Medzinárodnej rady o pastorálnej starostlivosti a poradenstve. Je spoluvydavateľom Schriftenreihe “Interkulturelle Seelsorge und Beratung – Intercultural Pastoral Care and Counselling” (13 Hefte) a autorom viacerých článkov a diel.


Prednáška je organizovaná v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.oreného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

REKLAMA

REKLAMA