Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Jazyky v súčasnej Európe: multilingválnosť a multilingválna komunikácia

16.04.2008 00:00 - 17.04.2008 00:00
Dátum:
16.04.2008 - 17.04.2008
Organizátor:
Excelentná univerzita
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky Prof. Petra Auera, Univerzita Freiburg, Nemecko pod názvom

Jazyky v súčasnej Európe: multilingválnosť a multilingválna komunikácia

Program prednášok:

  • 16.4.2008; 13:00; 

Umenie hovoriť a písať vedecky
– prednáška pre mladých VŠ učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov

  • 16.4.2008; 15:30; 

Spisovné jazyky a dialekty v súčasnej Európe
– prednáška pre mladých VŠ učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov

  • 17.4.2008; 16:00

Jazyk a spoločnosť v súčasnej Európe: Bilinguizmus zo sociolingvistickej perspektívy
– prednáška pre mladých VŠ učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov

Prednášky sa uskutočnia v zasadačke Filozofickej fakulty UK, Gondova 2, Bratislava.
Prof. Peter Auer patrí ku kľúčovým osobnostiam nemeckej a svetovej lingvistiky. Je autorom viacerých monografií, ktoré vyšli v prestížnych vydavateľstvách (Berlin: Mouton de Gruyter, Oxford: University Press a i.) Venuje sa otázkam sociolingvistiky, multingválnosti, súčasným trendom vo vývine nemčiny, jeho najnovšia kniha predstavuje možnosti prezentácie vedeckých výsledkov v akademických a mimoakademických kruhoch (Reden und Schreiben in der Wissenschaft, Frankfurt, New York, 2007).


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

REKLAMA

REKLAMA