Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Molekulové motory v mechanizme svalovej kontrakcie

13.03.2008 00:00 - 14.03.2008 00:00
Dátum:
13.03.2008 - 14.03.2008
Organizátor:
Excelentná univerzita
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

V priestoroch Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční séria prednášok a seminárov prof. Ingo Lothar Morana z Humboldtovej univerzity v Berlíne, na tému “Molekulové motory v mechanizme svalovej kontrakcie”.

Zoznam prednášok a seminárov:

“Tuning smooth muscle contraction by molecular motors”
– prednáška pre PhD študentov, vedecko-výskumných pracovníkov UK a SAV a ostatnú odbornú verejnosť o molekulových mechanizmoch svalovej kontrakcie, doplnená vlastnými výsledkami.

“PhD curriculum on MDC”; seminár
– prezentácia organizácie PhD štúdia v laboratóriách MDC; možnosti spolupráce slovenských a nemeckých študentov a možnosti mobilít.

“Smooth, slow and smart muscle motors”
– prednáška pre odbornú verejnosť o molekulových mechanizmoch svalovej kontrakcie pre pregraduálnych, postgraduálnych študentov a odbornú verejnosť doplnená vlastnými výsledkami a nasledovaná diskusiou.

“PhD curriculum on MDC”; seminár
– prezentácia organizácie PhD štúdia v laboratóriách MDC; možnosti spolupráce slovenských a nemeckých študentov a možnosti mobilít.

Prof. Morano je C3 profesorom na Humboldt Universität, C4 profesorom na Univeristät Bonn a vedúcim pracovnej skupiny Molekulovej svalovej fyziológie MDC. MDC je situovaný v klinicko-výskumnom kampuse Buch v tesnom napojení s praxou. V rámci prednáškovej činnosti prof. Morano vedie aj prednášky Curricula pre doktorandov MDC na tému molekulovej svalovej fyziológie. V tejto oblasti má rozsiahlu publikačnú aktivitu, je uznávaným odborníkom ako aj editorom J Mol Med.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

REKLAMA

REKLAMA