Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Schôdza Výboru pre zahraničné veci

26.02.2007 00:00 - 28.02.2007 00:00
Dátum:
26.02.2007 - 28.02.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor pre zahraničné veci má vo svojej pôsobnosti:

  • spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP). V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre bezpečnosť a obranu.
  • vzťahy s ostatnými orgánmi a inštitúciami, OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými zhromaždeniami vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti,
  • posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami, najmä s tými, ktoré bezprostredne susedia s úniou, prostredníctvom rozsiahlej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú asociačné zmluvy a zmluvy o partnerstve,
  • začatie, monitorovanie a skončenie rokovaní týkajúcich sa pristúpenia európskych štátov do únie,
  • otázky týkajúce sa ľudských práv, ochrany práv menšín a presadzovania demokratických hodnôt v tretích krajinách. V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre ľudské práva. V súlade s príslušnými pravidlami sa na schôdze podvýboru prizývajú členovia iných výborov a orgánov zodpovedných za túto oblasť.

Výbor koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a parlamentných výborov pre spoluprácu, ako aj medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc a volebných pozorovateľských misií v jeho pôsobnosti.

Členom výboru je o.i. Monika Beňová (PES).

REKLAMA

REKLAMA