Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Schôdza Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

20.03.2007 00:00 - 21.03.2007 00:00
Dátum:
20.03.2007 - 21.03.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci má vo svojej pôsobnosti:

  • politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne poistenie a sociálna ochrana,
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  • Európsky sociálny fond,
  • politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií,
  • voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov,
  • sociálny dialóg,
  • všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia,
  • vzťahy s Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
  • vzťahy s inými príslušnými orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami.
REKLAMA

REKLAMA