Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Sociálne vedy, antropológia a migrácia

02.04.2008 00:00
Dátum:
02.04.2008
Čas:
00:00
Organizátor:
Excelentná univerzita
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Excelentná univerzita v spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Vás pozýva na prednášky Prof. Anthonyho Gooda, sociálneho antropológa z Univerzity v Edinburghu

na tému Sociálne vedy, antropológia a migrácia

Program:

  • 31.3.2008

The role of anthropologists as expert witnesses in asylum appeals
-seminár pre študentov

  • 1.4.2008

The uses of ‘cultural’ evidence in asylum appeals
-prednáška pre odbornú verejnosť

  • 2.4.2008

Credibility Assessments in Asylum Applications: Overovanie hodnovernosti v žiadostiach o azyl
-prednáška pre verejnosť so zabezpečením simultánneho prekladu

  • 3.4.2008

Truth and credibility in asylum appeals
-prednáška pre verejnosť so zabezpečením simultánneho prekladu

Všetky podujatia sa budú konať na dekanáte Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave v čase 15:00 – 17:00.

Prof. A. Good v čase pobytu 31.3. – 4.4. 2008 na Slovensku tiež poskytuje konzultácie pre pracovníkov štátnej aj neštátnej správy v súdnej expertíze ako aj pre študentov, doktorandov a pracovníkov v oblasti aplikovaných sociálnych vied.

Prof. Anthony Good v súčasnosti vedie výskum "The Conversion of Asylum Applicants’ Narratives of Persecution into Legal Discourse in the UK and France: a Comparative Study of Problems of Cultural Translation".

Poskytuje antropologickú expertízu na azylových súdoch vo Veľkej Británii. Realizoval dlhodobý výskum právneho použitia antropologických dôkazov v žiadostiach o politický azyl.
Je pozývaným odborníkom na konferencie sudcov a obhajcov v imigračnom a utečeneckom práve.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Dátum:
31.03.2008 - 03.04.2008
Organizátor:
Excelentná univerzita
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

V rámci Národného projektu Excelentná univerzita v spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK
Vás pozývame na prednášky a diskusie prof. Anthony Gooda na tému

Sociálne vedy, antropológia a migrácia

Program podujatí:

  • 31.3.2008

The role of anthropologists as expert witnesses in asylum appeals
-seminár pre študentov

  • 1.4.2008

The uses of ‘cultural’ evidence in asylum appeals
-prednáška pre odbornú verejnosť

  • 2.4.2008

Credibility Assessments in Asylum Applications: Overovanie hodnovernosti v žiadostiach o azyl
-prednáška pre verejnosť so zabezpečením simultánneho prekladu

  • 3.4.2008

Truth and credibility in asylum appeals
-prednáška pre verejnosť so zabezpečením simultánneho prekladu

Všetky podujatia sa budú konať na dekanáte Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave v miestnosti Vedeckej rady, č. 107 v čase 15:00 – 17:00

Prof. A. Good v čase pobytu 31.3. – 4.4. 2008 na Slovensku tiež poskytuje konzultácie pre pracovníkov štátnej aj neštátnej správy v súdnej expertíze ako aj pre študentov, doktorandov a pracovníkov v oblasti aplikovaných sociálnych vied.

Prof. Anthony Good v súčasnosti vedie výskum “The Conversion of Asylum Applicants’ Narratives of Persecution into Legal Discourse in the UK and France: a Comparative Study of Problems of Cultural Translation”.

Poskytuje antropologickú expertízu na azylových súdoch vo Veľkej Británii. Realizoval dlhodobý výskum právneho použitia antropologických dôkazov v žiadostiach o politický azyl. Je pozývaným odborníkom na konferencie sudcov a obhajcov v imigračnom a utečeneckom práve.

Publikoval aj k dodržiavaniu ľudských práv na Sri Lanke, kastovníctvu, príbuzenským systémom a ekonomickým prejavom hinduizmu v južnej Ázii. Ako poradca a evaluátor sa venoval procesom socioekonomického komunitného rozvoja prostredníctvom neziskových organizácií v rozvojových krajinách, za čo mu boli udelené významé ocenenia.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

REKLAMA

REKLAMA