Loading Udalosti

« Všetky udalosti

 • This udalosť has passed.

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

24.01.2007 00:00 - 01:00
Dátum:
24.01.2007
Čas:
00:00 - 01:00
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej únie;
 • opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;
 • legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 • vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä:
  • opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie, ako aj súdnej a administratívnej spolupráce v občianskych veciach,
  • opatrenia týkajúce sa jednotnej správy vonkajších hraníc,
  • opatrenia týkajúce sa spolupráce policajných orgánov a súdov v trestných veciach;
 • Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu, Europol, Eurojust, Cepol a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;
 • stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

Členom výboru je o.i. Edit Bauer (EPP-ED)

REKLAMA

REKLAMA