Loading Udalosti

« Všetky udalosti

 • This udalosť has passed.

Výbor pre právne veci

29.01.2007 00:00 - 30.01.2007 00:00
Dátum:
29.01.2007 - 30.01.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • výklad a uplatňovanie európskeho práva, súlad aktov Európskej únie s primárnym právom, predovšetkým voľbu právneho základu a dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality;
 • výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, ak sa týka Európskej únie;
 • zjednodušovanie práva spoločenstva, predovšetkým legislatívnych návrhov na jeho úradnú kodifikáciu;
 • ochranu práv a výsad Parlamentu vrátane účasti Parlamentu na konaniach pred Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa;
 • akty spoločenstva, ktoré majú vplyv na právny poriadok členských štátov, najmä v oblastiach:
  • občianskeho a obchodného práva,
  • práva obchodných spoločností,
  • práva duševného vlastníctva,
  • procesného práva;
 • environmentálnu zodpovednosť a postihy za trestnú činnosť proti životnému prostrediu;
 • etické otázky týkajúce sa nových technológií, a to v rozšírenej spolupráci s príslušnými výbormi;
 • pravidlá upravujúce postavenie poslancov a služobný poriadok Európskych spoločenstiev;
 • výsady a imunity, ako aj overovanie osvedčení o zvolení poslancov;
 • organizáciu a štatút Súdneho dvora;
 • Úrad pre harmonizáciu vo vnútornom trhu.
REKLAMA

REKLAMA