Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

20.12.2006 00:00
Dátum:
20.12.2006
Čas:
00:00
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • kontrolu plnenia rozpočtu únie a Európskeho rozvojového fondu a rozhodnutia o absolutóriu prijaté Parlamentom vrátane interného postupu o udelení absolutória a ďalšie opatrenia, ktoré takéto rozhodnutia sprevádzajú alebo vykonávajú;
  • uzávierku, predkladanie a kontrolu účtov a súvah únie, jej orgánov a inštitúcií, ktoré sú nimi financované, vrátane vymedzenia finančných prostriedkov, ktoré sa majú presunúť, a vyrovnania zostatkov;
  • kontrolu finančných aktivít Európskej investičnej banky;
  • monitorovanie efektívnosti nákladov rôznych foriem financovania spoločenstva pri uplatňovaní politík únie;
  • posudzovanie prípadov podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu únie, opatrenia zamerané na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie a všeobecnú ochranu finančných záujmov únie;
  • vzťahy s Dvorom audítorov, menovanie jeho členov a posudzovanie jeho správ;
  • rozpočtové nariadenie, pokiaľ ide o plnenie, riadenie a kontrolu rozpočtu.
Dátum:
12.07.2006
Čas:
00:00 - 01:00
Organizátor:
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti
Dátum:
19.06.2006 - 20.06.2006
Organizátor:
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti
Dátum:
15.05.2006
Čas:
00:00 - 01:00
Organizátor:
Miesto konania:
Štrasburg, Francúzsko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti
Dátum:
04.05.2006
Čas:
00:00 - 01:00
Organizátor:
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti
Dátum:
19.04.2006 - 20.04.2006
Organizátor:
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti
Dátum:
20.03.2006 - 21.03.2006
Organizátor:
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti
REKLAMA

REKLAMA