Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Výbor pre ústavné veci

22.01.2007 00:00 - 23.01.2007 00:00
Dátum:
22.01.2007 - 23.01.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä v rámci prípravy a konaní konventov a medzivládnych konferencií;
  • uplatňovanie zmluvy o EÚ a hodnotenie jej uplatňovania v praxi;
  • inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení únie;
  • medziinštitucionálne vzťahy a vzhľadom na ich schváľovanie plénom aj preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s čl. 120 ods. 2 rokovacieho poriadku;
  • jednotný volebný postup;
  • politické strany na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté právomoci predsedníctva;
  • konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;
  • výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.
REKLAMA

REKLAMA