Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23.01.2007 00:00 - 25.01.2007 00:00
Dátum:
23.01.2007 - 25.01.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni spoločenstva, najmä:
    • voľný pohyb tovarov vrátane harmonizácie technických noriem,
    • právo usadiť sa,
    • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
  • opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu;
  • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov v rámci vytvárania vnútorného trhu, s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

Členom výboru je o.i. Zita Pleštinská (EPP-ED)

REKLAMA

REKLAMA