Loading Udalosti

« Všetky udalosti

 • This udalosť has passed.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

23.01.2007 00:00 - 24.01.2007 00:00
Dátum:
23.01.2007 - 24.01.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne poistenie a sociálna ochrana;
 • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 • Európsky sociálny fond;
 • politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;
 • voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;
 • sociálny dialóg;
 • všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia;
 • vzťahy s:
 • 1) Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
 • 2) Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
 • 3) Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
 • 4) Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 • ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami.
REKLAMA

REKLAMA