Loading Udalosti

« Všetky udalosti

 • This udalosť has passed.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

22.01.2007 00:00 - 23.01.2007 00:00
Dátum:
22.01.2007 - 23.01.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:
  • znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
  • trvalo udržateľného rozvoja,
  • medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia;
  • obnovy narušeného životného prostredia,
  • civilnej ochrany,
 • Európskej agentúry pre životné prostredie;
 • verejné zdravie, najmä:
  • programy a osobitné kroky v oblasti zdravia  obyvateľstva;
  • farmaceutické a kozmetické výrobky,
  • zdravotné aspekty bioterorizmu,
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

Členom výboru je o.i. Irena Belohorská (NI)

REKLAMA

REKLAMA